Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

НОВИЯТ ЛЪЧЕЛЕЧЕБЕН ЦЕНТЪР ВЪВ ВРАЦА
ЩЕ ЗАРАБОТИ ДО ДНИ

Агенцията за ядрено регулиране издаде лицензия на новоизградения Лъчелечебен център във Враца за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели. Лицензията е издадена на 16 юни и дава възможност центърът да започне работа веднага след сключването на договор с Районната здравно-осигурителна каса.

Лъчелечебният център бе изграден по проект на Община Враца. Проектът е на стойност 6 655 494 лева, осигурени от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, като съфинансирането и дофинансирането от Община Враца е в размер на 655 338 лева. Изпълнението на проекта започна на 31.01.2012 г. и завърши на 11.09.2014 г. Новият Лъчелечебен център и оборудването в него отговарят на всички съвременни изисквания и осигуряват качествено лечение на различни по тип и сложност заболявания.

С него е постигнат модерен европейски облик на Комплексния онкологичен център, в който се лекуват граждани от цяла Северозападна България. С решение на общинския съвет новоизграденият център и оборудването в него са прехвърлени в активите на Комплексния онкологичен център във Враца.


.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM