Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ПРОГРАМА "РАВЕН ШАНС- ДОСТЪП
ДО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ"
ЗА УЧЕНИЦИ В ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН
ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 Г.

Програма "Равен шанс- достъп до средно образование", финансирана от Фондация "Тръст за Социална Алтернатива" има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.
В Програмата могат да участват младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII - XII клас) и мотивирани да продължат образованието си. Допустимост за участие е необходимостта на ученика да пътува с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общежитие или квартира, да е от семейство в неравностойно положение или с максималният доход на член от семейството до 375 лева месечно;
Предимство се дава на ученици, които са получили подкрепа през предходната учебна година, при условие, че отговарят на критериите, включително имат редовно посещение в училище и успех не по-нисък от 3,50.
Срок за кандидатстване е 5 август 2015г.
Необходимите документи, които кандидатите трябва да изпратят на електронна пощаinfo@areteyouth.org или до офиса на Младежка фондация "Арете" - България на адрес:
гр. София 1000, бул. "Ал. Стамболийски" 40, ет. 4, ап. 9, са попълнен и подписан формуляр, копие от ученически бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година), документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището за учебната 2015-2016 година (при смяна на училището), мотивационно писмо/есе на ученика за участие в Програмата, документи, удостоверяващи семейно положение и доходи, анкета-препоръка за ученика (по образец) от негов учител, както и попълнена и подписана декларация от родител/настойник за информирано съгласие по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 4, "б" от Закона за защита на личните данни.
Желателно е заинтересованите ученици да кандидатстват само в една организация. Ученикът има право да получава подкрепа (учебници и/или транспортни разходи) само от една организация и следва да обяви, ако има одобрение от повече от една организация.
Пълната информация за Програмата "Равен шанс- достъп до средно образование" можете да намерите на следния адрес: http://www.areteyouth.org/blog/entry/equal_chance

Надя Гетова.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM