Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

Общинският съвет - Враца прие Декларация, с която се обръща към Министъра на здравеопазването д-р Петър Москов, Комисията по здравеопазване към 43-то Народно събрание, Министерски съвет, Български Лекарски съюз. Ето и пълния текст на Декларацията:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от Общински съвет - Враца

Ние, общинските съветници от Общински съвет - Враца внимателно следим развитието на събитията, свързани с предложените промени в ЗЛЗ и касаещи вливането/сливането, съгласно §60, ал.1 от ПЗР, на лечебните заведения по чл.26, 26а и 26б /Център за психично здраве, Център за кожно-венерически заболявания, Комплексен онкологичен център/ от действащия ЗЛЗ, в съществуващите лечебни заведения за болнична помощ. Същите центрове са общински лечебни заведения - търговски дружества със 100% общинско участие, докато делът на община Враца в МБАЛ "Хр.Ботев" е едва 9.9%. През годините сме полагали усилия тези заведения да съществуват и да изпълняват своите функции, като предлагат качествена медицинска помощ на широк кръг потребители. Обслужваното население само от КОЦ е 425960 души от областите Враца, Монтана и Видин. Този мандат търговските дружества - лечебни заведения чрез Община Враца участваха в редица проекти с национално и европейско финансиране, като най - мащабният е "Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в "Комплексен онкологичен център" ЕООД гр. Враца" на стойност 6490633лв. С вземането на решение за кандидатстване по проекта, Общински съвет - Враца се задължава:
1. Да не променя предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта за период, не по-малък от 5 години.
2. Лечебното заведение "Комплексен онкологичен център - Враца" ЕООД няма да бъде закрито за период, не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

Дали вливането/сливането ще доведе до фиктивна промяна на наименованието и дали това ще доведе до конфликт с изискванията по проекта, можем само да гадаем. Но горното със сигурност би довело до отлив на специалисти и последваща загуба на медицински пътеки, и съответно от това биха пострадали хората, нуждаещи се от тяхната квалифицирана помощ. Със съжаление трябва да констатираме, че за 2015 г. на "КОЦ - Враца" ЕООД бе отказан и договор за мамография, при положение, че от 2000 до 2014 г. такъв договор беше сключван и диспансера разполага с единствения дигитален мамограф на територията на Северозападна България, получен от първия Европейски проект в здравеопазването в Р България, както и единствените сертифицирани специалисти!
Имайки предвид горното, апелираме реформите, свързани с добре работещи и с висока обществена значимост лечебни заведения да бъдат добре обмислени, и подобни решения да бъдат подложени на широко обсъждане, за да се чуят мненията на общините и на самите лечебни заведения.
В този смисъл Общински съвет - Враца се обявява против закриването на лечебните центрове по т.26, 26а и 26б от ЗЛЗ и съответното им вливане/сливане в съществуващите лечебни заведения за болнична помощ.
Добре разбираме, че при провеждането на реформата в здравеопазването неизменно съществува риск от сътресения, но когато са в името на по-доброто, сме съгласни да застанем зад тях само след подробно и мотивирано предложение, и винаги сме готови за среща с вас по поставените проблеми.


.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM