Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

РЕМОНТИТЕ НА УЛИЦИТЕ СТАРТИРАТ В КРАЯ НА МАЙ

Основните ремонти на улици във Враца ще продължат и през тази година. Предвижда се да бъде направен ремонт и на общинска пътна мрежа. Това обяви кметът инж. Николай Иванов. На 5 май ще бъдат отворени офертите на фирмите, които ще участват в обществената поръчка за избор на изпълнител на ремонта на улиците във Враца и общинската пътна мрежа. "Разпоредил съм на екипа, който подготвя процедурата, след като бъде сформирана комисията, максимално бързо, точно, обективно и прозрачно да бъде избран изпълнителят, така че още в края на май да започне асфалтирането. Началото на тази отговорна задача бе поставено в миналата година, а сега продължаваме. Надявам се да няма обжалвания, които да забавят ремонтите. Стратегията ни е да извършваме цялостно преасфалтиране на улици, а не изкърпване или само траншейно възстановяване по водния цикъл" - каза кметът инж. Николай Иванов.
Финансирането на уличните ремонти ще бъде осигурено от два източника - очаква се решение за целева подкрепа от Министерски съвет, където е представен този сериозен проблем за града и със собствени приходи от общинския бюджет. "Ясно е, че не можем да очакваме само подкрепа от централния бюджет, а трябва и всички ние да положим усилия. През 2009 г. бе променена философията на финансиране на основните ремонти на общинска инфраструктура и от тогава тези ремонти, включително на уличната мрежа, могат да се извършват единствено с приходи от разпореждане, т.е. с продажба на общинска собственост. Логично е приходи от продажби да се инвестират в нова инфраструктура, за да има необходимата справедливост" - поясни кметът на Враца. Инж. Иванов припомни, че почти на всяко заседание на общинския съвет е внасял подобни докладни записки, включително на това, което предстои на 30 април. В ремонтите на улици ще бъдат вложени и събраните средства от данъка върху превозните средства.
"По отношение на основните ремонти, както вече е ставало дума, имаме готовност с разрешение за строеж за около 6 милиона лева, които да бъдат вложени в уличната мрежа на Враца. Това е една от основните ни задачи за тази година. Имаме програма за управление и разпореждане, която е част от приетия вече бюджет, но с допълнителни предложения към общинския съвет се опитваме да осигурим още средства. С предложенията, които правя за предстоящата сесия на общинския съвет, очакваме приходи за около 3 милиона лева. Ако, разбира се, общинският съвет приеме да подкрепи това мое предложение. Търсим решение - не можем да очакваме само подкрепа от централната власт, защото не само община Враца има проблеми с улиците. Затова и ние трябва да търсим решенията и то не някога в обозримото бъдеще, а днес" - категоричен бе кметът Николай Иванов. Очакваните приходи от данъка върху превозните средства е около 900 000 лева, които могат да се ползват за текущи ремонти на улици, тротоари, пътни знаци, маркировка и улично осветление.
Стратегията за извършването на уличните ремонти е почти готова. В нея ще бъде уточнено в кой квартал кои улици ще бъдат асфалтирани.


.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM