Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

НЯМА СЛУЧАИ НА ТУЛАРЕМИЯ
В ОБЩИНА ВРАЦА

Общинската епизоотична комисия обсъди възникналите 14 случая на туларемия в страната. Към този момент в община Враца няма регистрирани случаи на заболяването. Комисията разпространява сред гражданите информация за туларемията и мерките за предпазването от нея. Източник на заразата са над 100 вида гризачи. Боледуват предимно диви зайци, мишки, катерици, белки, водни плъхове. Болестта се среща и при хищниците лисица, чакал, вълк, дива котка, както и при ловните птици яребица, пъдпъдък и тетрев. Начините на заразяване са няколко - чрез ухапване на човек от членестоноги, при консумация на хранителни продукти и вода, замърсени от болни животни, при къпане в езера, реки и т.н., при вдишване на прах, който съдържа туларемни бактерии, при работа в мелници, зърнени складове, коситба и други, и когато има пряк контакт с болни животни. Симптомите на болестта наподобяват грип - болки в ставите, липса на апетит, втрисане, главоболие, повишена температура, гадене, повръщане, кашлица и други.
За предпазване от болестта трябва да се спазват следните предпазни мерки:
- да не се ползва вода за битови цели от непроверени водоизточници,
- при обработка на дивеч да се ползват лични предпазни средства,
- поддържане на добри битови и санитарно-хигиенни условия, недопускане заселеност с гризачи на обитавани жилища и ограничаване числеността им в селскостопански постройки.
- ползване на репеленти за предпазване от ухапване от насекоми и оглед на тялото за кърлежи след пребиваване на открито в природата.
- регулярно провеждане на дезинсекционни и дератизационни мероприятия.
До момента случаи на туларемия са регистрирани в София град, София област, и областите Стара Загора, Бургас, Хасково и Симеоновград..


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM