Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ПОДПИСАН Е НОВ КОЛЕКТИВЕН
ТРУДОВ ДОГОВОР

Кметът на Враца инж. Николай Иванов и Десислава Димитрова - председател на Синдикалния регионален съюз на КТ "Подкрепа" подписаха колективен трудов договор.

Договорът е между Общината и работниците и служителите от здравните кабинети в детските градини и училищата, детските ясли, детските кухни и медицинските специалисти в яслените групи на ОДЗ на територията на община Враца. На официалното подписване присъстваха и медицински специалисти от града. "Искам да ви честитя днешния празник и чрез вас да предадете моите поздрави и на всички ваши колеги! Благодаря ви за ползотворния диалог по време на преговорите преди подписването на новия колективен трудов договор. С него декларираме нашата готовност да бъдем едни социално отговорни партньори" - каза при подписването инж. Николай Иванов. "Исканията, които синдикатът и работниците и служителите поставят към кмета на общината са удовлетворени изцяло, за което сме благодарни. Това е един чудесен пример за социален диалог. Той продължава в годините. Надявам се, че и в бъдеще ще работим като добри социални парньори" - добави Десислава Димитрова.

В документа е постигната договореност синдикатите да участват в подготовката на проектите за вътрешни правила и наредби, които се отнасят до трудовите и свързани с тях отношения. Община Враца ще предоставя своевременна актуална информация за всички проблеми, касаещи заетостта и организацията на труда. Договорен бе удължен размер на основния платен годишен отпуск, като удължаването зависи от стажа и категорията на работниците и служителите. Договорен е допълнителен платен отпуск при встъпване в брак, при кръводаряване, при смърт на близък, за майки на деца под 18-годишна възраст. Възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален опит се определя като 1 % върху брутното трудово възнаграждение, при 0.6 %, които се дават съгласно Кодекса на труда. Работното облекло, което ще предоставя Община Враца, ще бъде на стойност не по-малко от една минимална работна заплата. Община Враца ще покрива до 85 % от пътните разходи на пътуващите служители до работното място. Срокът за предизвестие при прекратяване на трудов договор е договорен на два месеца, при един месец, регламентиран в Кодекса на труда..


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM