Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

СБЛЪСЪКЪТ:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ - КМЕТ

Николай Иванов: "Прокуратурата да се самосезира"

Казват: тревога обвзела врачанските общински съветници, след като по изискванията на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител кмета на Общината "орязал" допълнителните им възнаграждения… Виждало се как притуряните към заплатата им 300 лева на калпак изчезват безвъзвратно…

"Слугите на народа" отвръщат колективно - няма цветово разделение, няма групи на ГЕРБ, БСП, СДС, ВМРО, Атака… Девет докладни на кмета бяха върнати на едно заседание от съветниците.
"Записките са законосъобразни и вие решете дали ще има приходи. Колко подобни докладни сте приели досега почти единодушно?", запитал инж. Иванов.
Кой да отговори?

Досега са ги приемали, пак "единодушно",
но го нямало въпросното решение за възнаграждението.

Независимият общински съветник Иван Узунов се опитал да отрезви колегите си: "От 16 години никога не е имало такива дебати, които да са в ущърб на тази община".
След като кметът оттеглил 4 докладни записки за изграждането на подземна тръбна мрежа за оптична свързаност и външно електрозахранване в землищата на Косталево, Веслец и Паволче, както пише в. "Конкурент" "съветникът Васил Драганов заяви, че е редно по тези записки да има становище на съответния управник, тъй като той и колегите му не могат да знаят например, дали в местността Язов дол край Косталево има язовци или нещо друго…"
Особена мъдрост… А Васил Драганов, освен съветник, е и организационен секретар на Общинския съвет на БСП.
Бързо е сътворена и Декларация, която бе огласена пред избирателите и под която стоят подписите както на общинските съветници (а разбирай и ръководители) от ГЕРБ, така и на общинския председател на БСП Цветелина Върбанова, на организационния секретар Васил Драганов, на "червения" съветник Ничев, на член на Изпълнителното бюро на БСП Радка Тошева (подписала е, съгласна е с декларацията(!), но е с особено мнение -"о.м m. 3- има програма"), новото младо лице Калина Динкова, съветникът Мирон Драганов, член на ОбС на БСП…
Какво обедини тези "разноцветни" лица? Какво ги направи едноцветни?
В Декларацията тридесетте съветници заявяват, че няма да допуснат: "Разпродажбата на общинската собственост за жълти стотинки, както и на улици и зелени площи, които са публична собственост с различен подход, в зависимост от купувача, независимо от натиска, който се упражнява върху нашата работа и средствата, които се използват да бъдем дискредитирани." "Приемането на общински наредби, чиито текстове създават условия за привилегироване на отделни лица и включват предложения, неадекватни на реалната ситуация." "Едноличното управление на Община Враца, без стойностна управленска програма, каквато кметът на общината още не ни е представил за одобрение." "Обявяването на търгове за продажба на общинско имущество, преди общинския съвет да е дал разрешение за това." "Изразходването на средствата на данъкоплатеца за рекламни пана, брошури, ненужен пиар, информационен комфорт, вместо за създаване на по-добри условия за живот в нашата община."
В декларацията се твърди, че общинската администрация, ръководена от кмета Николай Иванов, е некомпетентна, няма приоритети и дългосрочна визия…
(Но нали администрацията е същата, която работеше в предния мандат с кмета от ГЕРБ.) Нов е кметът и кметският екип. И ако е разбираема атаката към тях от общинските съветници от ГЕРБ, Атака, Сините, то

каква роля "играят" червените общински съветници?)

Медиите също са виновни. Очерняли ги.
"Възмутени сме - се казва в декларацията - от нееднократните опити чрез клюки и "информации" пълни с неверни факти и откровени лъжи в медиите да бъдат очернени членове на Общински съвет - Враца, а оттам да се принизи и работата на тази институция."
На пресконференцията в понеделник, 2 юли, кметът инж. Николай Иванов каза:

"Призовавам прокуратурата да се самосезира

и да извърши проверка и ако се окаже, че тези твърдения са безпочвени, ще настоявам за индивидуални публични извинения от всеки положил подписа си под декларацията".
Той смята, че с декларацията и с гласуването на съветниците на последното заседание "на кмета на общината му беше даден урок за това, че не изпълнява взетото от общинските съветници решение за изплащане на 300 лв. месечно за техни разходи.
Заявявам го най-отговорно, че това е причината, която обединява толкова много съветници подписали декларацията.
Мълчах коректно до сега, защото бях подлаган непрекъснато на натиск да разпоредя изплащането на тези средства, а аз не го правя и няма да го разпоредя, ако това не стане по законосъобразен начин. В контекста на влизащото от 1 юли намаление на заплатите на общинските съветници, съгласно законодателството. Изглежда това доведе до по-голяма драма по този въпрос.
Аз няма да си позволя да извършвам незаконосъобразни разходи в ущърб на гражданите на Враца.
В Закона за местното самоуправление и местната администрация е записано, че общинските съветници имат право да им се възстановяват пари за пътни и други разходи, които са свързани с дейността им и аз това ще го изпълнявам само когато е законосъобразно. Но да се възстановяват пътни разходи само по една касова бележка, да се изплащат разходи за юридически услуги, при положение че има сключен договор за юридическа консултация с ОбС, както и договор за финансова консултация, които общинска администрация чинно изплаща, аз не смятам че трябва да се плащат допълнително юридически консултации, да се изплащат сметки за лични телефони, при положение, че общинска администрация може да предложи служебни сим карти...
"Тази незаконосъобразност няма да продължи и искам да е ясно, че това е в основата на атаката и бламирането на решенията, предложени от общинска администрация. Логиката, че те са непълни и неточни не върви - екипът, подготвящ тези докладни, е същия, който работеше и в предишния мандат. Полагаме невероятни усилия и аз ще продължа да го правя, да осигурим такова взаимодействие между общинска администрация и ОбС, за да може всяко едно заседание да бъде добре подготвено…
Това, пак повтарям, е опит на кмета на общината да му бъдат извивани ръцете, да бъде поставен в ситуация, в която да се принуди да извършва незаконосъобразен разход, за да може все пак докладните да бъдат приемани и да се изпълнява приходната част на бюджета. Според мен доста нескопосан опит. Мълчах достатъчно по този въпрос, не мога да си позволя повече да мълча."
Инж. Николай Иванов заяви, че случващото се няма да е повод да се конфронтира на безпринципна основа с Общинския съвет. "Ще изпълнявам задълженията си като кмет съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, няма да позволя на нито един член на екипа или на общинска администрация да промени отношението си към законодателния орган на територията на нашата община и с целия респект и уважение към институцията ще продължим да си вършим работата без никаква емоция, защото нямаме право на това".

Заместник кметовете Красимир Богданов и Светозар Луканов, секретарят на общината Иван Жеков, застанаха твърдо зад становището на инж. Николай Иванов. Богданов смята, че "на последното заседание съвсем безпочвено бяха отхвърлени всички докладни, които касаеха запазване от разрушение на сгради като детска ясла № 7, басейна, който беше поискан за стопанисване от спортно дружество. Иван Жеков е на мнение, че "зад гръмките фрази на защита на интересите на гражданите, всъщност както винаги се крият твърде простички и тривиални причини - тези прословути 300 лв."


Какво са правели, призваните да коват закони
и да пазят закона общински съветници?

Доколко отговарят на действителността и на истината думите им в Декларацията?

През ноември 2008 г. Общинският съвет (с председател Николай Коцев) приема решение, което дава възможност на Общинските съветници да получават допълнителни средства - за транспорт, консултации, командировъчни и пр. - до 300 лв. на месец. И, законотворците подават документи със задна дата - за цялата година. Как и от къде са се снабдили с тях не е знайно, като и те самите не са знаели, че ще се вземе такова решение в края на годината (ноември). От тогава общинските съветници се възползват от това дадено им от самите тях "право".
Но право ли е "правото" или криво?
Ето становище на Хр. Петрушева Нанкова, старши вътрешен одитор, от м. декември 2011 г.: "При тази недобра практика съществува риск да се изплатят бюджетни средства, някои от които с цел лична изгода на общинските съветници. Това произтича от факта, че липсва връзката между покритите разноски и получените ползи от тях…"

Сметната палата, в одита си за миналия мандат също твърди, че не може за тези разходи да не се представя отчет, който да показва характера на разхода, по какви въпроси са правени консултации, кое е експертното лице, предоставяло консултацията. Сметната палата определя, че разходно-оправдателните документи не са пълни, не е ясен вида на разхода, не са изготвени вътрешни правила за реда на отчитането на всеки общински съветник.
Община Враца е добре да предостави на средствата за информация (по закона за достъп до информация), а това означава и на избирателите, цялата документация за извършените от 2008 година до сега разходи от общинските съветници. Защото е знайно, че определени общински съветници, предоставят всеки месец бонове за бензин на стойност 300 лв., че други подават документи да им се изплащат сметките за Интернет, Кабелна телевизия, GSM, горива, дори се говори, че има документ за наем на ресторант за мероприятие!, фискален бон от козметично студио!, трети са "консултирани" от една и съща фирма в продължение на години по въпроси, за които не отговарят в Общинския съвет (финансово-счетоводни консултантски услуги)…
Фирма консултира Бойко Ничев (съветникът от социално ориентираната БСП не му стига че е на висока заплата във ВиК, че получава допълнително заплата като общински съветник, но и всеки месец взема тези прословути 300 лв. за консултации. И някой да е усетил ползата от това, че той, а и други са "консултирани" по определени въпроси?) Същата фирма е консултант и на Мирон Драганов. Друга фирма пък е консултант на Васил Драганов и на Цветелина Върбанова.
На консултантски договор са още Нина Найденова, Емил Кюркчийски…

Общинският съвет "е съставен от личности", твърдят тридесетте съветници. "А дали е така, кой ще ни каже?"- се пееше в една песен. Чудесно би било, ако такава оценка им дадат избирателите, а не си я дават самите те.
"Всеки наш глас дава отражение на битието на всяко семейство", се твърди в Декларацията.
Така е. Затова сме цъфнали и вързали в нашия Северозапад.

Владимир ПЕТКОВ 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM