Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese


ОБСЪДИХА СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ ВРАЦА
ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ

Стратегия на област Враца за интегриране на ромите (2012 - 2020 г.) обсъдиха на Координационно-информационна среща на 27.11.2012 г. Срещата бе открита от заместник областният управител на област Враца инж. Валентин Литов.
Изготвянето на Стратегия на област Враца за интегриране на ромите е в съответствие с Националната програма за реформи на Република България и с Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите, приета с Решение от 1 март 2012 г. от 41-ото Народно събрание.
Областното планиране трябва да обхване целите, задачите и мерките, които ще се предприемат в периода 2012-2020 и ще са насочени към българските граждани от ромски произход и други граждани, независимо от начина на тяхното самоопределяне.
Общинските планове следва да се базират на анализ на потребностите и спецификите на местните общности, да съдържат конкретни дейности, като е задължително да имат финансов план, след което трябва да се приемат от общинския съвет на съответната община.
Областната стратегия е инструмент за целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо социално-икономическо положение от ромски произход, за борба с бедността и изключването, предоставянето на подкрепа за лица в неравностойно положение от други етнически групи. Проектът на стратегията ще бъде съгласуван от ОССЕИВ /Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси и утвърден от Областния управител на област Враца.


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM