Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese


"ДОМАШНИ ГРИЖИ
ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ"

Oбластният управител на Област Враца г-жа Пепа Владимирова откри на 27.11.2012 г. кръгла маса по проект "Домашни грижи за независим и достоен живот", който стартира пилотно във Врачанска област.
Участие в кръглата маса взеха Н. Пр. Регина Ешер - посланик на Конфедерация Швейцария в България, д-р Янко Здравков - депутат от 41 Народно събраниe, район Враца, доц. д-р Красимир Гигов - генерален директор на БЧК, Д-р Димитър Ленков - главен секретар, Български лекарски съюз, Милка Василева - председател на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Пенка Георгиева - Българска асоциация за закрила на пациентите, представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Швейцарски Червен кръст, Община Враца, Община Оряхово, община Криводол, община Бяла Слатина, РД "Социално подпомагане", РЗИ - Враца, лекари, здравни медиатори от област Враца и др.
Такъв тип проект се осъществява за пръв път в България съвместно от Българският Червен кръст, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и Швейцарският Червен кръст и има за цел въвеждането на швейцарски модел за комплексно предоставяне на здравни грижи и социални услуги по домовете, като форма на дългосрочна грижа за възрастни хора над 65 години, включително роми с хронични заболявания и трайни увреждания.
В рамките на проекта се предвижда създаването на четири Центъра "Домашни грижи" в област Враца /декември, 2012 г./, в общините - Враца, Оряхово, Мездра и Криводол. Това включва обучение на персонала - медицински сестри и домашни помощници, въвеждане на система за индивидуална оценка на нуждите от медицинска сестра, документиране на услугите, качествено предоставяне на здравните и социалните грижи и механизми за мониторинг. Изграждането на центровете ще осигури заетост на 50 души - медицински сестри и домашни помощници, сред тях и представители на ромската общност, които ще предоставят услуги на повече от 400 възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания. Целта е да се докаже ефективността на модела "Домашни грижи", като форма за обгрижване на възрастни хора в тяхната обичайна среда, изключващ нуждата от хоспитализация или настаняване в институция.
Предвижда се и институционализиране на услугата "Домашни грижи", чрез адаптиране на българското законодателство в здравната и социалната сфера, изработване на единни национални стандарти за качество на здравните и социалните услуги, предоставяни в домашна среда, остойностяване на услугите и изработване на устойчиви механизми за тяхното финансиране; популяризиране и утвърждаване на услугата "Домашни грижи" в общността.
Във всеки един от компонентите на проекта е предвидено широко партньорство и с други компетентни институции и неправителствени организации, сред които Български лекарски съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Националната здравно-осигурителна каса, медицинските университети, НСОРБ и др.
"За мен е изключително приятно да Ви поздравя и се гордея със стартирането на Проекта "Домашни грижи за независим и достоен живот", защото Врачанска област е първа в страната, където ще се реализира. Това е проект с важно социално значение и ще бъде много полезен за хронично болните и с трайни увреждания възрастни хора от Област Враца, като се има предвид високия им брой и често пъти невъзможността на близките им да се грижат професионално и качествено за тях", каза г-жа Пепа Владимирова.

 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM