Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ОБСЛЕДВАНЕТО НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ ЗА САНИРАНЕ ВЪВ ВРАЦА

Общинска комисия, в чийто състав влиза и зам.-кметът инж. Красимира Георгиева, в публично заседание отвори оферти за обследване на енергийната ефективност и сертифициране на многофамилни жилищни сгради във Враца по пет обособени позиции. Петте позиции са пет жилищни блока, които са одобрени за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни филищни сгради. Подадени са 13 оферти на 10 участници от София и по един от Враца, Плевен и Пловдив. Всички участници кандидатстват и за петте обособени позиции. На заседанието присъстваха по двама представители на две от сдруженията на собствениците.

Отворени бяха офертите и оповестени предложените цени, предстои на закрито заседание комисията да извърши проверка на техническите и ценови предложения и да направи класиране. Критерият при избора е икономически най-изгодна оферта по два показателя - предложена цена и срок за изпълнение.
Петте жилищни сгради, които са одобрени за саниране във Враца са бл. 1 в жк "Младост", бл. 124 в жк "Дъбника", бл. 54 в жк "Сениче", на бул. "2 юни" 70 и на ул. "Братя Миладинови" 10.

.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM