Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ОИЦ ВРАЦА ДАДЕ СТАРТ
НА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
"ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020"

От 16 март 2015 г. започва националната информационна кампания на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, посветена на новите оперативни програми за периода 2014-2020 г. Целта на инициативата е да идентифицира нуждите на гражданите и да ги обвърже с реалните възможности по програмите, както и с потенциалните бенефициенти, които могат да ги реализират. Кампанията, под надслов "Да създадем заедно България 2020", ще премине в два основни етапа.

Първият цикъл събития е насочен към широката общественост и ще продължи близо 3 седмици. За този период ОИЦ Враца ще организира общо 10 срещи във всяка община на Област Враца, където чрез открити приемни ще се потърси мнението на гражданите какво искат да се изгради или промени за периода до 2020 г. с европейски средства. Предложенията на участниците ще се събират чрез специално разработена анкетна карта, в която те могат накратко да опишат своите виждания за развитие на селото, града, региона с новите програми и възможностите за финансиране на проектни идеи със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Втората фаза на инициативата ще се реализира в последните две седмици на април, след като бъдат анализирани резултатите от допитването и определени най-често срещаните предложения. На информационни срещи експертите ще представят на потенциалните бенефициенти обобщената информация от проведената анкета, както и възможностите за реализиране на съответните проекти по действащите вече нови оперативни програми за периода 2014-2020 г.

На 9 май експертите от информационния център в партньорство с Община Враца, Областна администрация, Европа Директно, Регионална библиотека Враца, Младежки дом Враца, Център за работа с деца, училища и детски градини ще организират мащабно заключителното събитие в областния град.

График на всички предстоящи събития е публикуван в секция "Календар" на единия информационен портал eufunds. Освен чрез посещение на откритите приемни, всеки желаещ може да се включи в анкетното проучване като попълни формуляр и го изпрати на електронния адрес на Областния информационен център Враца oic_vratza@abv.bg. Формуляр за участие в допитването може да бъде изтеглен от информационния портал eufunds.bg.

 


.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM