Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

Новини от Враца

КМЕТЪТ ОТЧИТА НАПРЕДЪКА
ПО ВОДНИЯ ЦИКЪЛ

На 27 ноември кметът на община Враца инж. Николай Иванов, инж. Красимира Георгиева - зам. кмет по европейско финансиране и обществени поръчки и инж. Марияна Рашева - директор на Звеното за изпълнение на проекта за водния цикъл в Община Враца ще участват в Техническа среща в рамките на поредното заседание на Комитета за наблюдение и логистика на ОП "Околна среда 2007-2013г." На срещата ще се разглеждат проблемите на големите проекти, финансирани със средства от ЕС. Инж. Николай Иванов ще докладва за напредъка по Интегрирания проект за воден цикъл на Враца, който е най - големият проект в сектор "Води". Отчетният период е юни-декември 2012 год. През този период се извършиха най-значителните действия по реалното стартиране на проекта. Бяха подписани два договора за строителство - "Инженеринг за реконструкция на ПСОВ гр. Враца" и "Реконструкция на градската В и К мрежа - Етап 1" и се финализира процедурата за избор на изпълнител на "Реконструкция на градската ВиК мрежа - Етап 2", чиито договор ще се подпише на 5 декември 2012 г.


ПОДПИСВАТ ТРЕТИ СТРОИТЕЛЕН ДОГОВОР
ПО ПРОЕКТА ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ

На 5 декември в 11 часа в заседателната зала на община Враца, кметът инж. Николай Иванов ще подпише третия договор за строителство в рамките на Интегрирания проект за воден цикъл на град Враца - "Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца - Етап II" . Стойността на договора е 21 436 034, 66 лв. с ДДС. Обектът на поръчката е осъществяване на строително-монтажи работи по изграждане на 17 852 m канализационна мрежа, включително канализационна помпена станция в кв. Бистрец и на 34 148 m водопроводна мрежа в гр. Враца, включително част от магистралния водопровод за гр. Мездра (3 752m).


ПЪРВА КОПКА НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ

На 10 декември от 11.00 часа пред паметника на Софроний Врачански ще се състои официалната церемония за стартиране на строителните дейности по Интегрирания проект за водния цикъл на Враца. На първата копка са поканени да присъстват премиерът Бойко Борисов и министрите Нона Караджова, Томислав Дончев, Тотю Младенов и Мирослав Найденов, депутати от врачанския регион, областния управител, председателят на общински съвет, общинските съветници и др. До момента своето участие са потвърдили министрите Нона Караджова и Тотю Младенов.


ПРЕДСТОИ ПОДБОР НА КАДРИ И ПОТРЕБИТЕЛИ
ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "ПОМОЩ В ДОМА"

Община Враца подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекта "Социални услуги в домашна среда" по ОП "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г." От общо подадени 216 проектни предложения са одобрени 166, като проектът на Община Враца е класиран на първо място, заедно с още една община. "Това е показател, че проектното предложение е било много добре обосновано" - коментира заместник кметът Светозар Луканов. Той припомни, че утвърденият бюджет на проекта е 246 947 лева, а продължителността му е 16 месеца, като от тях социални услуги ще бъдат предоставяни за една година. Предвижда се към Домашния социален патронаж, в рамките на общинското предприятие "Социални дейности", да се разкрие "Звено за социални услуги в домашна среда". В него ще бъдат назначени двама специалисти по социални дейности, които ще координират дейността на 10 лични асистенти, 10 социални асистенти и 15 домашни санитари. Те ще оказват помощ и подкрепа на 60 врачани с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. "На 19 декември очакваме да получим авансов превод за дейността. Веднага след Нова година ще започне подборът на кадри и потребители, а през февруари очакваме да стане и реалният старт на новата социална услуга" - обобщи Светозар Луканов.


ОТЧЕТОХА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОФИЛАКТИЧНА ПРОГРАМА

До момента общинската профилактична програма е изпълнена на 93 % - отчете заместник кметът Светозар Луканов. Данните по реализирането на дейностите по програмата са представени и на среща с управителите на общинските лечебни заведения. "Очакваме до края на ноември или най-късно в средата на декември и останалите дружества да изпълнят договореното по общинската профилактична програма. След това ще бъдат обобщени резултатите и ще се направи анализ на дейността" - коментира Луканов.
Следващата среща между ръководството на Общината и управителите на лечебни заведения ще се проведе в началото на декември. На нея ще бъдат поканени да присъстват и директорите на Регионалната здравна инспекция и на Регионалната здравно-осигурителна каса. На заседанието, освен отчет за свършеното по програмата, ще бъдат изслушани и предложения за това какви дейности да бъдат включени в нея през 2013 г. "Идеята ни е в следващата година повече лечебни заведения да участват в профилактичната програма, включително Многопрофилната болница за активно лечение "Христо Ботев", където има много добри специалисти, независимо, че тя не е изцяло общинска собственост" - каза зам.-кметът.


ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА ЗА РЕФЕРЕНДУМА

В Община Враца започна подготовката за предстоящия национален референдум, който ще се проведе на 27 януари 2013 г. Кметът инж. Николай Иванов издаде заповед, с която определи екип от служители на общинската администрация, ангажирани с цялостното обезпечаване на провеждането на допитването в общината. Екипът ще бъде ръководен от секретаря Иван Жеков. "Предстои да бъдат уточнени броят и номерата на избирателните секции и пунктовете за гласуване. Изчакваме решение на Районната избирателна комисия за броя и състава на секционните избирателни комисии, след което ще проведем консултации с всички парламентарно представени политически сили и с партиите с представители в европейския парламент" - коментира Жеков. Предстои също поставянето на линк в официалния сайт на Община Враца, където ще бъде събрана цялата информация за предстоящия референдум.


НАЗНАЧИХА ПО ПРОЕКТ ДЕВЕТИМА
В ПОМОЩ НА СПОРТА

Девет служители, които ще подпомагат спортната дейност на Община Враца, започват работа от днес в общинската администрация. Те са наети по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема "Развитие", по проекта "Нов избор, развитие и реализация". Петимата мъже и четирите жени са на възраст от 20 до 37 години, преминали са обучение и са назначени на длъжността "агент - спорт". Новоназначените служители са разпределени в спортния комплекс, къщата-музей "Никола Войводов", в сградата на "Хижата", където отново ще бъде експонирана изложбата за туристическото движение и при пещерата "Леденика". Те ще бъдат ангажирани девет месеца, през който период ще получават заплата от 380 лева.


ЗАПАЛВАТ КОЛЕДНИТЕ СВЕТЛИНИ
НА 4 ДЕКЕМВРИ

На 4 декември във Враца ще грейнат всички коледни светлини по улиците и обществените сгради. На този ден в 17 ч. ще бъдат "запалени" и лампичките на двете коледни елхи - в центъра на града, срещу СОУ "Козма Тричков" и пред пълномощничеството в жк "Дъбника". С тази инициатива ще бъде даден старт на всички събития, включени в коледния календар на Община Враца. В календара е предвидено на 14 декември да бъдат представени два детски спектакъла, които ще са безплатни за малчуганите от града. Големият коледен концерт е на 19 декември от 18 часа в градската концертна зала. Той е организиран съвместно от Центъра за работа с деца и Община Враца, като в него ще има и специални гости, чиито имена засега се пазят в тайна. На следващия ден, 20 декември, ще се състои традиционния концерт на църковния хор при врачанска митрополия. На 24 и 25 декември дядо Коледа и неговите джуджета ще се разхождат в централната част на Враца и ще раздават подаръци на децата. В дните между 4 и 25 декември в центъра на града ще звучи коледна музика. В новогодишната нощ, в тържеството пред сградата на Общината ще вземат участие духовият оркестър към читалище "Развитие" и оркестър "Пловдив".

Даниела Хитова

 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM