Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ
ПРОВЕРЯВА СЪСТОЯНИЕТО
НА 46 ЯЗОВИРИ В ОБЛАСТ ВРАЦА

Комисията е сформирана със заповед на областния управител Малина Николова и в нея участват представители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Враца, Регионално водно бюро - Враца към Басейнова дирекция за управление на водите "Дунавски район" с център Плевен, РИОСВ - Враца, "Напоителни системи" ЕАД - клон Мизия и предприятие "Язовири и каскади". Заместник областният управител Мирослав Комитски проведе работна среща с членовете на Комисията, на която се изготви график за проверка на техническото състояние на потенциално опасни водни обекти на територията на област Враца - язовири, хвостохронилища и речни корита. В периода от 9 до 31 март ще бъдат проверени също така проводимостта на речните легла на разстояние до 500 метра след язовирните стени, както и състоянието на съществуващите корекции на реки, дерета и диги на територията на областта. Комисията ще следи и за изпълнението на предписанията на Междуведомствените комисии от 2014 г., които касаят подобряване на техническото състояние и аварийно планиране на водностопанските системи и хидротехническите съоръжения.
Обект на проверка ще бъде и състоянието на участъците на речните корита, намиращи се извън урбанизираните територии и тяхната проводимост.

 .


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM