Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ВРЪЩАТ 13-АТА ПЕНСИЯ В ГЪРЦИЯ?

Обезщетения за лица с малки пенсии (13-та пенсия + социална пенсионна помощ ЕКАС), безработни "пред пенсия" (без 100 енсима всяка година през последните пет години), свободни професии (декриминализация на задължения) и инвалидна помощ, предвижда правителствената програма за осигурителната система. "Списъкът" на промените, които представи в Парламента заместник-министърът на Социалните грижи Д. Стратулис "гарантира" консолидацията на основните права, изключва нови съкращения на пенсиите и включва 14 мерки, за които още не са уточнени "източниците" на финансиране за Осигурителните институти, които тази година изчисляват дефицит от поне 2 млрд. Евро. Програмата предвижда:
1. Премахването на новата пенсионна система (Закон 3863/10, 3865/10 и др.), която предвижда "гаранция" от държавата за онези, които "излизат" в пенсия от 1 януари 2015 г. и след това, на основната пенсия от 360 евро и допълването й с аналогичната пенсия въз основа на осигурителния стаж и внасянето на осигуровки от всяко осигурено лице за осигурителен стаж от 2011 нататък.
2. отлагане на приложението на всякакви параметрични промени в осигурителната система (съкращения на пенсии, увеличаване на възрастовата граница или годините задължително осигуряване за минимална пенсия с 15 годишен стаж) и продължаване на изплащането на социална пенсионна помощ ЕКАС при валидните условия.
3. Запазване на вече установените пенсионни права.
4. Премахване на "клаузата" за нулев дефицит в допълнителните пенсии и премахване на предвиждането за намалени суми при прехвърляне на пенсията след смърт, както и тримесечната преоценка на вече изплатените пенсии. Запазване на независимостта на доброволните пенсионни фондове на униформени служители.
5. Преразглеждане на математическия тип на еднократните обезщетения.
6. връщането на 13-ата пенсия за лицата с ниски месечни пенсии под 700 евро.
7. По-бързото отпускане на пенсии и еднократни помощи с връщане на "резервните" служители (около 200), които бяха съкратени, както и нови назначения на персонал.
8. Отмяна на условието за наличие на 100 дни осигурителен стаж всяка година за последните пет години за отпускането на намалени пенсии на лицата, които отговарят на останалите условия за пенсиониране.
9. Удължаване на заверката на здравните книжки с 50 и 60 енсима, съответно за медицинско обслужване и обезщетения в натура.
10. Ускоряване на оценката на инвалидността (с актуализиране на списъка със заболявания) и отпускането на пенсии с инвалидна помощ, болнична помощ и пенсионно "покритие" по време на чакането на пенсия. Изплащането на предвижданата такса от 46 евро ще става от Институтите като от заплащането на такса ще бъдат освобождавани неосигурените лица.
11. Декриминализация на задълженията към осигурителните институти за свободните професии, заверка на здравните книжки, подобряване на възможността за избор на по-нисък осигурителен клас и улесняване на пенсионирането за онези, които дължат вноски с увеличаване на валидната граница от 20 000 евро.
12. Връщането на месечната пенсия от 360 евро от ОГА за неосигурените много възрастни хора и етническите граждани.
13. Осигуряване на допълнителни приходи за осигурителната система с подсилване на държавното финансиране (тристранно финансиране от държавата, осигурените лица и работодателите) и допълнителни държавни средства, които "няма да натоварват данъкоплатците и депозантите на банки". Финансирането ще се подкрепя от учредяващия се Фонд за Национално богатство и Социално осигуряване.
14. Борба с укриването на осигурителни вноски и сивата икономика с неплащане на осигуровки чрез засилване на механизмите за държавен контрол (УЕРЕ, ЕХРЕБ към ЙКБ и контролните центрове на осигурителните институти), както и чрез прилагането на опростен Кодекс за осигурителното право, съобщава "Български новини".

/КРОСС/

 .


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM