Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
ЗА ПО-ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

На проведената заключителната пресконференция по Проект "Специализирани обучения за по-добра организация на работата в Областна администрация - Враца", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, заместник областният управител Ирина Иванова даде висока оценка за постигнатите резултати.

"Увеличаването на изискванията на обществото към работата на служителите е сериозно предизвикателство пред администрацията и налага познанията и опита да се черпят чрез различни обучения. Така се изграждат добри условия на работа, принцип на екипност в организацията на дейностите и добро изпълнение на функциите на държавните служители".
На събитието присъстваха представители на общински и областни администрации, сдружения с нестопанска цел и медии.
Специфичните цели на проекта са повишаване на уменията и капацитета на служителите в Oбластна администрация - Враца, чрез специализирани обучения насочени към подобряване изпълнението на административното обслужване, с фокус подобряване организацията на работа.
В рамките на проекта са реализирани седем дейности, насочени към подобряване на организацията и управлението, "Ефективно управление на държавната собственост", както и обмен на добри в дейността на областните администрации.
Чрез обучението "Управление на риска в публичния сектор", служителите в Областна администрация са усвоили нови умения за планиране на мерки и контролни дейности с цел ограничаване на риска до приемливо ниво.
Устойчивостта на проекта е подобрено качеството на предлаганите от Областната администрация услуги, при активното включване на всички служители. По този начин се постига ефективност и трансфер на наученото в практиката..


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM