Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД
ПРИЕ ИНИЦИАТИВИ ЗА 2015 ГОДИНА

Значително са подобрени условията на труд в областта, това е становището на Дирекция "Инспекция по труда" - Враца в резултат на контролната й дейност и на базата на доклад, изнесен на заседание на Областен съвет по условия на труд. В заседанието взеха участие представители на Областната администрация, Инспекция по труда, браншови организации и синдикати.

За последните дванадесет месеца са направени близо 1600 проверки на фирми и предприятия от Дирекция "Инспекция по труда", на които са констатирани 7212 нарушения. От тях най-голям е процентът на неизпълнение на законодателството с неналичие на документи, а близо 640 са нарушенията за липса на предпазни съоръжения и облекло. Намалял е и относителния дял на установените нарушения от страна на работодателите по отношение на изплащане на забавени възнаграждения и обезщетения.
Като цяло е подобрено качеството на оценката на риска и предприемането на адекватни мерки. Няма регистрирани тежки трудови злополуки на територията на цялата област.
Съветът прие инициативи по популяризирането на дейностите по безопасност и здраве при работа на територията на областта, обхващаща местната власт, предприятията и с приоритет към подрастващите в училищата.
Съветът прие да отбележи 28 Април - Световния ден на безопасност и здраве при работа. Световният ден тази година е посветен на зелените работни места и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в зелените производства.
В края на 2015 г. ще се проведе заключителното заседание на Съвета, на което ще бъде отчетена дейността и ще се обсъдят нови инициативи за следващата година.


.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM