Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ОБЩИНА ВРАЦА СЪБРА ПОЧТИ 7.4 МИЛИОНА ЛЕВА ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Община Враца е събрала общо 7 398 134 лв. приходи от местни данъци и такси за изминалата 2014 г. Това отчете кметът инж. Николай Иванов. Приходите са с близо 180 000 лева повече от предвиденото в плана, където са били заложени 7 219 198 лв. Изпълнението е 102.5 %, сочат още данните.
Събраните средства от патентен данък са 122 108 лв., което е с 6 % повече от предвиденото. От данъка върху недвижимите имоти постъпленията са в размер на 1 361 513 лв. или 95 % от плана. Преизпълнение има и при събирането на данъци върху превозните средства - постъпленията са със 7 % повече или общо 1 616 704 лева. Събрани са 3 156 705 лв. от такса "битови отпадъци", като преизпълнението е 3 %. При данъка "придобиване на имущество" планът е бил 830 000 лева, а изпълнението - 794 223 лева. При туристически данък заложените за събиране средства са били 13 000 лева, а реално събраните - 14 064 лв. Засилената контролна дейност на Общината е видна от по-големия размер на събраните суми от глоби и санкции. Увеличението е със значимите 40 % - при заложени 210 000 лева, са събрани 293 595 лв. От такси за административни услуги са събрани 39 081 лв, което е 98 % от предвиденото.
През 2014 г. събраните приходи от местни данъци и такси в Община Враца са с 537 443 лв. повече сравнено с приходите от 2013 г.


.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM