Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ
ЗА РАЗВИТИЕ

В Областна администрация - Враца се проведе заседание на Областния съвет за развитие, ръководено от областния управител Малина Николова. За заместник председатели са упълномощени зам.-областните управители Ирина Иванова и Мирослав Комитски. В състава на съвета е включен и Тодор Топалски, представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за област Враца. Кметът на Бяла Слатина Иво Цветков е избран за представител на общините в Регионалния съвет за развитие на Северозападен район на мястото на Иван Аспарухов.
Областният съвет за развитие на област Враца прие предложение на Регионалния експертно-консултантски и информационен център "Читалища" за допълване към Областната стратегия за развитие на област Враца 2014-2020 г. текст в аналитичната част II.3.6.1 Културни институции и дейности, както и допълване на текст към Мярка 2.1.6 и Мярка 2.1.8.
Съветът прие предложението на Агенция за регионално икономическо развитие - Враца за включване в Областната стратегия за развитие на област Враца 2014-2020 г. на Международен проект PLUSTEX-"Усвояване на политики за отключване на умения в сектор Текстил" и План за трансфер на добра практика.
Съветът съгласува Мониторингов доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011-2014 г.
Областният управител Малина Николова и заместник областните управители Ирина Иванова и Мирослав Комитски предоставиха на вниманието на кметовете на общини Информация за стартиращите Оперативни програми и Програмата за развитие на селските райони.

.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM