Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ОТКРИВАТ ИЗНЕСЕН ОФИС
ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
В ЖК "ДЪБНИКА" ВЪВ ВРАЦА

За първи път в своята история Община Враца ще започне да предоставя изнесени административни услуги в сградата на пълномощничеството в жк "Дъбника". От днес започна работа изнесеният офис, а първите клиенти ще бъдат обслужени на 29 декември. "Откриването на този нов офис е в улеснение на жителите на трите жилищни комплекса "Дъбника", "Сениче" и "Металург"" - каза кметът инж. Николай Иванов.

Първоначалният пакет ще включва 14 административни услуги по гражданско състояние, а до края на 2015 г. се очаква в пълномощничеството да се предлагат всички видове административни услуги на общинската администрация. Предвижда се също след 1 март следващата година в изнесения офис да могат да се заплащат местни данъци и такси.
Административните услуги, които ще се предоставят от 29 декември в пълномощничеството в жк "Дъбника", са издаването на дубликати на удостоверенията за раждане и за сключен граждански брак, удостоверение за наследници, препис-извлечение от акт за смърт, удостоверение за семейно положение, удостоверение за съпруг или съпруга, удостоверение за идентичност на лице с различни имена, удостоверениние за сключване на брак от български граждани в чужбина, удостоверение за настоящ или за постоянен адрес при промяна и други.
В пълномощничеството има пълен списък на предлаганите услуги, заедно с информация за условията за издаването на различните видове документи, сроковете за получаването им и дължимите такси. На същото място гражданите от "Дъбника" ще могат да подават и всички видове общи заявления, молби, сигнали и жалби.
Изброените административни услуги, освен по традиционния начин, ще могат да бъдат заявявани и получавани и по електронен път, като единственото условие е гражданинът да има електронен подпис.

.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM