Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

"СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ "

Баскетболен клуб "Ботев 2012" - Враца и Министерството на младежта и спорта реализирахa съвместно проект по ПРОГРАМА "СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ ", направление "начално обучение по вид спорт - баскетбол". Програмата е финансирана от Министерството на младежта и спорта.
В периода от 10.03. 2014г. във физкултурния салон на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство- гр.Враца бяха проведени безплатни занимания по баскетбол от треньори в баскетболния клуб в дните понеделник, сряда и четвъртък. Специалистите от клуба работиха с деца от различни възрасти. 240 занимания бяха проведени с 3 групи ученици по методика разработена от баскетболния клуб. Близо една трета от подрастващите, които взеха участие по програмата продължиха спортната си дейност, като състезатели в детско-юношеската школа на "Ботев 2012".
Програма "Спорт за децата в свободното време" е разработена в съответствие с една от основните приоритетни дейности на Министерството на младежта и спорта (ММС) - развитие на спорта в свободното време, както и с действащата нормативна уредба в областта на физическото възпитание и спорта.
Програмата и въведеното проектно финансиране дава възможност да се подпомогне дейността на спортните клубове - изпълнители на проекти по Програмата, да се повиши ефективността от общественополезната им дейност и да се създаде възможност за селекция на деца с перспективи за спортно развитие.
С реализирането на проекта от страна на "БК БОТЕВ 2012" бе изпълнена целта да се създадат оптимални условия за осигурява на децата на възможности за придобиване на първоначални знания, умения и навици за практикуване на баскетбол чрез свободен достъп до спортна база, безплатни занимания и квалифицирани спортни специалисти.
Основната цел на проекта бе създаване на условия и възможности за участие на деца в безплатни спортни занимания по баскетбол с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност..


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM