Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

НОВИЯТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ОФИЦИАЛНО ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ

Новият областен управител г-жа Малина Николова е родена в град Враца през 1967 г. Магистър по управление на образованието, директор на Начално училище "Иван Вазов" - Враца и два мандата председател на Общински съвет - Враца.

Новият областен управител на Област Враца г-жа Малина Николова официално встъпи в длъжност. Временно изпълняващият длъжността г-н Иван Даков предаде символично поста и й връчи печата на областната администрация и ключа от кабинета на областния управител.

"Старото областно ръководство се оттегля с високо вдигната глава за това, което успя да свърши за краткото време от година и половина. За това, което успяхме да направим, искам да благодаря на бившия областен управител Венцислав Василев и на колегите си, които работиха и показаха истински професионализъм", заяви г-н Даков.
Иван Даков представи в резюме най - важните проекти и дейности, които Областна администрация - Враца е реализирала през последната година и половина. Областна администрация - Враца е одобрила и изпратила до Междуведомствения съвет всички предложения на общините - общо 53 проекта, на стойност 65 641 718,05 лв. Г-н Даков подчерта, че са проведени срещи с 30 министри и зам.министри по въпроси, касаещи развитието на Област Враца.

Новият областен управител на Област Враца г-жа Малина Николова, благодари за отчета, представен от г-н Даков, и се обърна към присъстващите с думите: "Благодаря на Министерски съвет и лично на Министър - председателя за предоставената възможност и поверената висока отговорност да работя за развитието на област Враца. В отговор на това ще канализирам цялата си енергия и потенциал не просто за решаване на проблемите, а за стратегически действия, които водят до най-висока ефективност на секторните политики на правителството и органите на местното самоуправление и местната администрация, при осигуряване на съответствие между националните и местните интереси.".
Г-жа Николова заяви, че в краткосрочния дневен ред на Областна администрация - Враца ще се разгледат като неотложни и значими, отнасящи се до цялото население на областта, въпросите за готовността и действията на институциите за предстоящата зима, превенцията на рисковете от бедствия и аварии и мерките за тяхното преодоляване. Също така най - важните проблеми, предстоящи за решаване от 10-те общини, качественото приключване на проектите от изминалия програмен период и успешния старт на ключовите проекти, заложени в Областната стратегия за развитие за новия период, координацията и действията на екипа на администрацията и координацията на териториалните звена на изпълнителната власт.

"Влизам в тази задължаваща институция на изпълнителната власт с ясното намерение да продължа добре работещите практики, ползвайки се от опита на експертите и предишните ръководства.
Дългогодишният ми опит като ръководител и принципите ми са утвърдили в мен качеството да уважавам всяка личност, да се доверявам на потенциала и идеите на хората, с които работя", допълни новият областен управител на област Враца.


.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM