Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ПРОВЕРКА НА ЯЗОВИРИ И РЕЧНИ ДИГИ

Междуведомствена комисия за извършване на есенната проверка на язовири и речни диги на територията на Област Враца, сформирана със заповед на вр.и.длъжността областен управител Иван Даков от 10.10.2014г. е констатирала, че нивото на водата в язовирите варира от 30 до 50% от обема им. По време на проверката не е констатирано повишено ниво на водата в реките Скът, Огоста, Ботуня, Върбешница, Искър, Малък Искър и Дунав на територията на Област Враца. В Област Враца няма язовири, които да преливат, имат достатъчно свободен обем и могат да поемат по-големи водни маси.
Комисията предлага язовирите, които са класифицирани като намиращ се в "предаварийно състояние" да не се завиряват. За останалите язовири от Област Враца завиряването през есенно - зимния период на 2014 - 2015 г. да не надвишава 30 - 35 % от обема им.
В комисията участват експерти от Областна администрация - Враца, Предприятие "Язовири и каскади" - "НЕК" ЕАД София, РД ""ПБЗН" - Враца, Басейнова дирекция при управление на водите -Дунавски регион с център Плевен, "Напоителни системи" - ЕАД клон Мизия, РИОСВ - Враца и представители на съответната община.
Планови проверки на техническото състояние на водоемите и проходимостта на речните корите се извършва два пъти годишно - пролет и есен, като комисия прави преглед на всички водоеми и поречията на реките, а резултатите се вписват в протоколи и при констатирани несъответствия се издават предписания. 


.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM