Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

НАБИРАТ КАНДИДАТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ТРАПЕЗАРИИ ВЪВ ВРАЦА

За пореден път на територията на Община Враца ще се реализира националния проект "Обществени трапезарии", финансиран от Фонд "Социална закрила" на Министерство на труда и социалната политика. Периодът, през който ще се предоставя услугата е 01.10.2014 г. - 31.12.2014 г. Целта е да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община.
За периода от услугата ще се възползват 98 деца и лица, от следните целеви групи:
> Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирани минимален доход;
> Лица, с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
> Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии;
> Скитащи и бездомни лица и деца;
Услугата ще се предоставя в стола на ул. " Стоян Заимов" № 2 и стола на ул. " Екзарх Йосиф" № 75 във Враца.
Постоянно действаща комисия, сформирана със Заповед на кмета на Община Враца ще извърши подбор на бенефициентите.
Срокът за подаване на документите е от 23.09.2014 г. до 30.09.2014 г. от 8.00 до 12. 00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в ул. "Зорница" 4, входа от към Езикова Гимназия, ет. 1.
Одобрените лица ще бъдат информирани своевременно, чрез списъци, поставени на таблата на Информационния център и двата стола, в които ще се реализира услугата.
Тел. за повече информация:
092/62 45 81/82/83, вътрешен номер 378 - Мария Йорданова;
092/62 05 79 - Райна Лещарска;
0882749694 - Калин Диков


 

  


.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM