Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

УЧЕБНАТА ГОДИНА В ОБЩИНА ВРАЦА
ЩЕ ЗАПОЧНЕ БЕЗ ПРОБЛЕМИ

В община Враца новата учебна година ще започне нормално - това обяви на пресконференция кметът инж. Николай Иванов. Във всички учебни заведения материално-техническата база е подготвена и е в добро състояние. Санитарно-хигиенните условия са добри и отговарят на нормативните изисквания. "През летния сезон във всички учебни заведения бе извършен частичен ремонт. За подобряване на материално-техническата база в училищата бяха изразходвани 200 000 лв. - целеви средства, разпределени по бюджетите на училищата, включително и над 93 000лв. от собствените им бюджети. Ремонтните дейности навсякъде са приключили с изключение на ремонта в СОУ "Васил Кънчов", където се изгражда евакуационно стълбище и в ОУ "Христо Ботев", с.Паволче - там предстои подмяна на дограма. И в двете училища началото на учебната година няма да бъде възпрепятствано" - каза инж. Николай Иванов.
Частични ремонти, със средства от собствените бюджети в размер на 43 500 лв., бяха извършени в ОДЗ "Детска вселена", ОДЗ "Зора", ОДЗ "Знаме на мира", ОДЗ "Българче", ЦДГ "Дъга", ОДЗ "Славейче", ОДЗ "Единство, творчество, красота". През летния сезон беше реконструирано отоплението във филиала на ОДЗ "Детски свят" в с.Згориград и през новия отоплителен сезон детската градина ще се отоплява на метан. За това бяха изразходвани 19 000 лв. от капиталовата програма на общината. Предстои ремонт на тротоарната настилка на двора на ОДЗ "Единство, творчество, красота", подмяна на дограма на ОДЗ "Българче" и други ремонтни дейности, за реализирането на които ще бъде създадена организация, така че да не се пречи на работата на детските заведения.
За предстоящия отоплителен сезон е сключен договор за доставка на дърва и въглища за селските филиали на детските заведения, като доставката предстои.
Детските и учебни заведения са кадрово обезпечени.
През тази учебна година 631 са първокласниците, а общия брой на учениците в общинските училища е 7800. 2600 деца ще посещават детските заведения през новата учебна година.
И през тази учебна година за пътуващите ученици до 16 години ще бъде осигурен безплатен транспорт от населените места до средищните училища. Отново ще бъде направена оптимална организация на графиците на училищните автобуси, така че да превозват максимален брой от пътуващите ученици. За останалите ще бъдат осигурени безплатни карти.
Всички училища във Враца, в които има целодневна форма на обучение, ще ползват услугите на ОП "Социални дейности". На проведените предварителни срещи с директорите на училища беше уточнено, че около 1100 ученици ще ползват ученическите столове. От тази учебна година и учениците от СОУ "Отец Паисий" ще се хранят в собствен стол. В момента се изгражда и оборудва помещение.
Преди 15 септември Община Враца ежегодно подновява съществуващите пешеходни пътеки в районите около училищата и детските градини. Тази година работата на пътните екипи започва днес. При ОДЗ "Единство, творчество, красота" и под СОУ "Христо Ботев" - на ул. "Кръстьо Българията" ще бъдат монтирани гумени ограничители на скоростта. На много места в близост до учебните заведения са откраднати или изкривени пътните знаци. До началото на учебната година там ще бъдат поставени нови пътни знаци.
 


.


.


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM