Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ОСТАВАТ 5 ДНИ ДО КРАЙНИЯ СРОК
ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА
ЗА ДЪЛЖИМИ ДАНЪЦИ
ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 Г.

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Когато платецът не е задължен да удържа и внася данъка, формулярът се подава от физическото лице, придобило доходите.
Декларацията по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и по чл.201, ал.1 от ЗКПО се подава от фирми и самоосигуряващи се лица, които плащат на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или от наем и са длъжни да удържат авансов данък върху тези доходи. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът, като за доходи, изплатени през четвъртото тримесечие на годината авансов данък не се дължи, затова не се декларира.
В офис Враца за първо тримесечие са подадени 677 декларации по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и по чл.201, ал.1 от ЗКПО. Приетите и обработени до този момент декларации за второ тримесечие са 986, което е с 309 повече. До 31 юли е крайния срок за подаване на тези декларации за второ тримесечие. Запазва се тенденцията за увеличаване броя на фирмите, които подават по електронен път, не така е при физическите лица, те все още предпочитат да посетят лично офиса на НАП.
Декларацията по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и по чл.201, ал.1 от ЗКПО може да се подаде лично или чрез упълномощено лице, по пощата с обратна разписка, или по интернет, подписана с електронен подпис. Допълнителна информация клиентите на НАП могат да получат на сайта на агенцията или на информационен телефон 0700 18 700 на цената на един градски разговор.


.


.


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM