Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА

Община Враца инициира създаването на междуведомствена комисия, която да създаде общинска стратегия за интегриране на етническите малцинства. Председател на комисията е зам.-кметът Светозар Луканов, а в нея участват също зам.-кметът Красимир Богданов, представители на Бюрото по труда, на Дирекция "Социално подпомагане", Районното управление на полицията, Регионалната здравна инспекция, на комисиите по обществен ред и сигурност и по здравеопазване и социални дейности към общинския съвет, експерти от общинската управа, които работят в социалната сфера, представители на детска педагогическа стая и на комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В откровен диалог на първото заседания ясно бяха очертани основните проблеми и предизвикателства, свързани с работата с етническите малцинства. "През изтеклата една година повечето от жалбите, които пристигат в Община Враца, както и устно изразените недоволства от жителите на града, са по повод действията на наши съграждани в квартали с по-масово присъствие на роми. Трудно върви комуникацията с тези наши съграждани. Трудно успяваме да въведем ред в тези общности и да настояваме за спазване на законите. Проблеми има и с децата там - с тяхното отглеждане, възпитание, образование. Образоването на тази общности също е проблем, който води след себе си и проблема с трудното намиране на работа, заради недостатъчната степен на квалификация. Проблемите са много и нарастват лавинообразно - поради икономическата ситуация, поради миграцията на гражданите от по-малките населени места към Враца, поради високата раждаемост и ниската степен или изобщо липсата на образование. И ако във Враца проблемът все още не е като в София, Пловдив, Сливен и Ямбол, това не означава, че трябва да чакаме. Защото въпросът не е дали нещата тук ще станат като в тези градове, а кога. Не можем да стоим със скръстени ръце и да чакаме. Този проблем е нелицеприятен и не е лесен за решение, заради това и е отбягван години на ред. Ние обаче трябва да направим превенция сега, да изградим политика в посока на интеграцията на тези малцинства, а това е възможно само със съвместните усилия на всички институции" - каза на срещата Светозар Луканов. Представителите на различни институции изказаха своите становища по темата и бяха единодушни, че проблемът повече не може да се неглижира, а трябва да се търсят решения. Именно конкретните стъпки към интеграцията на ромите ще бъдат набелязани и представени от всяка институция до края на октомври, след което ще бъдат обединени в общ план за действие, а след това и в по-дългосрочна стратегия. Документът ще съдържа ясни стъпки и срокове за извършването на различните дейности.

 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM