Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ВРАЦА -
КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО В СТРАНАТА

Проект на Община Враца за "Социални услуги в домашна среда" е класиран на първо място в страната. Проектът е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Помощ в дома" - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.". От общо 216 подадени проектни предложения 152 са одобрени за финансиране. До 8 ноември 2012 г. всички кандидати по процедурата ще получат писма, съдържащи конкретна информация за документите, които трябва да се подготвят за сключване на договор с Управляващия орган.
За Община Враца утвърденият бюджет по проекта е за 246 947 лв. Предвижда се към Домашен социален патронаж в рамките на общинското предприятие "Социални дейности" да се разкрие "Звено за социални услуги в домашна среда". В новосформираната общинска структура 10 лични асистенти, 10 социални асистенти и 15 домашни санитари ще оказват помощ на 60 души с увреждания и самотно живеещи възрастни хора.
Основната цел на проекта е осигуряване по иновативен начин на разнообразни и качествени социални услуги в домашна среда и подобряване качеството на живот на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Продължителността на проектните дейности е 16 месеца, като самите социални услуги ще се предоставят 12 месеца.
 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM