Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ОТМЕНИХА ОЩЕ ЕДНА ФИНАНСОВА КОРЕКЦИЯ
ПО ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ВРАЦА

Второ уведомление за отменена финансова корекция по интегрирания проект за воден цикъл пристигна в Община Враца. С него Управляващият орган на Оперативна програма "Околна среда" информира, че приема направените от Община Враца възражения за преразглеждане на вече наложена финансова корекция за Етап 1 на водния цикъл - съобщи кметът инж. Николай Иванов. Управляващият орган излиза със становище, че описаните във възражението мотивите дават основание за отмяната на корекцията. В своето възражение Община Враца се е мотивирала, че наложените корекции са неправомерни, защото проведените процедури за Етап 1 отговарят на всички законови разпоредби в Република България и са спазени нормативните изисквания. В окончателният доклад на Агенцията за обществени поръчки, за извършения контрол на проведените процедури по Етап 1 на водния цикъл на Враца, също се казва, че не са установени закононарушения. Стойността на отменената финансова корекция е 1 823 994 лв.
От общата финансова корекция в размер 4 460 598 лв. към момента остават неразгледани от Управляващия орган корекции за 943 336 лв.


 

 

 

 .


.


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM