Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ДВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ВРАЦА
ПО ПРОГРАМА "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА

На 19 май 2014 г. Община Враца внесе в Министерство на културата две проектни предложения по Програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства" на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.
По Мярка 1 "Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство" е внесено проектно предложение "Изграждане на център по експериментална археология на територията на раннонеолитен обект край с. Оходен, община Враца и демонстративни археологически проучвания". Основната цел на проекта е да допринесе за съхраняване на културното наследство и насърчаване на културното многообразие чрез предприемане на мерки по социализация и опазване на археологически обект "Раннонеолитно селище Оходен", като предпоставка за устойчив икономически растеж на региона, увеличаване на заетостта и постигане на по-голямо социално сближаване.
Ключовите дейности в проекта, които ще допринесат в най-висока степен за реализиране на поставената цел са:
" Обособяване на музей на открито със застроена площ от 1276 кв.м.;
" Изграждане на база за обслужване и информационно обезпечаване;
" Изграждане на ранно неолитно жилище;
" Изграждане на ранно неолитна занаятчийска работилница;
" Изграждане на неолитна гостилница;
" Обособяване на места за експериментални дейности;
" Изграждане на експозиционни пътеки, алеи, ограда.
Бюджета на проекта е 806 710 лв. и представлява 100 % безвъзмездна финансова помощ. Срока за изпълнение на проектните дейности е 16 месеца.

По Мярка 3 "Достъпност на културното наследство за обществеността" е внесено проектно предложение "Улесняване на достъпността до Регионален исторически музей - Враца, чрез подобряване на средата за експониране". Основната цел на проекта е да осигури по-лесен достъп за обществеността до местното културното наследство, чрез създаване на интегриран достъп до експозициите на Регионален исторически музей - Враца, като предпоставка за устойчивото му развитие, съхранение и насърчаване на културното многообразие на региона и създаване на по-добри условия за живот.
Основните дейности по проекта са:
" Доставка на оборудване за подобряване на средата за експониране в Регионален музей - Враца;
" Изграждане на интерактивна система за виртуална разхода в РИМ-Враца;
" Разработване на Стратегия за съхранение и популяризиране на културно наследство на територията на община Враца.
Бюджета на проекта е 687 221 лв. и представлява 100 % безвъзмездна финансова помощ. Срока за изпълнение на проектните дейности е 16 месеца.
Основните целеви групи в рамките на проектите са всички жители и гости на община Враца, които ще се възползват от обновената културна инфраструктура и съхраненото културно наследство, представителите на ромското етническо малцинство, които ще имат възможност чрез предвидени целеви мерки да подобрят своите умения и да получат допълнителни знания за своята култура и изкуство, както и хора с уреждания, които с обновената физическа среда ще получат възможност за съобразен с техните възможности достъп до културното наследство.

 

 

.


.


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM