Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОБЛЕМИТЕ
НА ФИНАНСИРАНЕТО
НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВРАЦА

Съвместна работна среща организират зам.-областният управител Борислав Банчев и председателят на Общински съвет - Враца Малина Николова по проблеми, свързани с финансирането на лечебните заведения в област Враца. Дискусията ще се проведе на 8 април от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Враца. Покана за участие е отправена до областния управител на област Враца инж.Венцислав Василев, до кмета на Враца инж. Николай Иванов, до директора на РЗОК - Враца Светозар Симеонов, до директора на РЗИ - Враца д-р Анета Ставрова, до управителя на ЦКВЗ д-р Григор Томов, както и до председателите и членовете на постоянните комисии към Общински съвет - Враца по здравеопазване и социални дейности, по стопанска дейност и инвестиционна политика, по финанси и бюджет.
Шест са точките в дневния ред. Работната среща ще бъде открита от зам.-областния управител Борислав Банчев и от председателя на местния парламент Малина Николова. Директорът на РЗОК - Враца Светозар Симеонов ще представи информация за общия размер на средствата за Област Враца за финансиране на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и общинските центрове от бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012, 2013 и 2014 година, както и сравнителен анализ за размера на средствата, предоставени по лечебни заведения /държавни, общински, частни/ в Област Враца за 2012 и 2013 година. Симеонов ще запознае участниците в дискусията с критериите за разпределение на средствата през 2014 година и размера на определените средства по лечебни заведения за първото тримесечие на 2014 година.
Информация за Разрешително за откриване на отделение за лечение на кожно-венерически заболявания в МБАЛ "Христо Ботев"АД - Враца, структура на отделението: брой легла - използваемост за първото тримесечие на 2014 година, численост на персонала ще бъде представена от директора на РЗИ - Враца д-р Анета Ставрова.
Управителят на ЦКВЗ д-р Григор Томов ще запознае присъстващите с начина на финансиране на кожния диспансер за 2012 и 2013 година и ще направи сравнителен анализ с размера на определените средства за първото тримесечие на 2014 година.
Членовете на постоянни комисии при Общински съвет - Враца ще могат да поставят своите въпроси по всички представени данни и справки.
Срещата е провокирана от докладна, внесена в Общински съвет - Враца от д-р Григор Томов, в която той изразява притесненията си за бъдещето на лечебното заведение. Затова дискусията следва да приключи с изводи и предложения за финансирането на "ЦКВЗ - Враца" ЕООД.
 


 


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM