Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с насрочените за 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, общинска администрация ВРАЦА уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на Общината за:

1. Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България - до 14.04.2014 г.

2. Избиратели с трайни увреждания, могат да гласуват и с подвижна избирателна кутия, като декларират желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на община Враца, не по-късно от 04.05.2014 г. Прилага се копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

3. Удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите-10.05.2014 г.

4. Вписване на избиратели в избирателните списъците, желаещи да гласуват по настоящ адрес - до 10.05.2014 г.

5. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци - до 17.05.2014 г. 


 


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM