Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ПРАВЯТ ОПИТ ЗА СЪБОТАЖ
НА ОСНОВНИЯ РЕМОНТ
НА УЛИЦИТЕ ВЪВ ВРАЦА

Обществената поръчка за основния ремонт на улиците във Враца бе обявена с решение на кмета от 10 март. В нея предвидените за асфалтиране улици бяха разделени в две обособени позиции - основен ремонт на улиците в жилищните комплекси "Дъбника" и "Металург" и основен ремонт на улиците и булевардите в останалата част на града. Общата стойност на обществената поръчка е почти 7 милиона лева, а финансирането е от националната инвестиционна програма за растеж и устойчиво развитие на регионите.
На 28 март в Община Враца постъпи жалба против решението за откриване на процедурата за основен ремонт на улиците в града. Жалбоподател е "ИИД Консулт" ЕООД - София, като жалбата е заведена и в регистъра на Комисията за защита на конкуренцията. От търговския регистър става ясно, че едноличен собственик на дружеството е Цветан Димитров Петков с адресна регистрация в гр. Лом. Дружеството е създадено през август 2011 г. с капитал 20 лв. Справката от Националния осигурителен институт показва, че от създаването си до сега дружеството разполага с две осигурени лица.
В жалбата си Петков твърди, че в обществената поръчка са заложени дискриминационни изисквания от страна на възложителя, които са необосновани, прекомерни и неадекватни. За такива той смята изискванията участниците да са изпълнили минимум три договора за реконструкция, основен, текущ ремонт на улични и/или пътни настилки през последните пет години и да разполагат със собствена или наета асфалтова база, или да имат договор за доставка на асфалтови смеси. В жалбата си Петков е пропуснал да отбележи допълнителния текст към последното изискване - за доказването му да се представя информация (свободен текст) за наличието на собствена и/или наета асфалтова база, както и копия от документи за собственост и/или наем. В случай, че участникът не разполага със собствена и/или наета асфалтова база, той трябва да представи договор за доставка на асфалтови смеси за период от минимум пет месеца (считано от 01.06.2014 г.), придружени от копия на документите за собственост и/или наем за базите на фирмите-доставчици на асфалт.
Жалбоподателят смята, че поставяйки подобни изисквания възложителят ограничава кръга на участниците в процедурата. В същото време Петков пропуска да отбележи едно основно законово изискване - участниците в обществената поръчка трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, за да могат да изпълняват този вид дейност. При справка в регистъра става ясно, че дружеството му изобщо не е вписано като строител, независимо за какъв вид строително-монтажни работи. В същото време за този вид дейност и категория обекти в регистъра са вписани 411 български фирми, от които 11 за област Враца. От което ясно се вижда, че твърдения за дискриминационни условия са меко казано несериозни.
"Тъй като в тази жалба се изисква временна мярка за спиране на процедурата, аз съм категоричен, че това е опит за съботаж на процедурата за избор на изпълнители на основния ремонт на улиците във Враца. Чакаме решенията и действията на Комисията за защита на конкуренцията, подготвили сме нашето становище по този въпрос, ще има и допълнителни проучвания. Но явно някой не желае този ремонт да се случи във Враца и ще направи всичко, за да го съботира" - каза кметът инж. Николай Иванов.
Интересен факт е, че подобна жалба, но за друга обществена поръчка, финансирана от същата национална инвестиционна програма е подадена и в Община Мездра. Дали това е тенденция и за други населени места ще стане ясно след разговори в НСОРБ.

 


 


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM