Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОБЩИНА ВРАЦА РАБОТИ НАД НОВИ ПРОЕКТИ

На 12 октомври в градската концертна зала във Враца ще се проведе обществено обсъждане на списъка с обекти, които да бъдат включени в проект на Община Враца по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. Предложените обекти са от градската среда, културната и образователната инфраструктура. Безвъзмездната финансова помощ за този проект ще се предоставя по схема "В подкрепа за следващия програмен период".
Пет нови проектни предложения подготвя общинската администрация. С тях ще се кандидатства по оперативните програми "Регионално развитие" и "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г., по Националната схема за зелени инвестиции и Регионалния план за трудова активност на младежта. По оперативната програма "Регионално развитие" проектите са по две схеми - "В подкрепа за следващия програмен период" и "Зелена и достъпна градска среда". По схемата "Зелена и достъпна градска среда" максималният размер на безвъзмездната помощ е 5 милиона лева. Новопостъпили предложения за допълване на списъка с проекти по тази схема са за построяването на детска площадка в жк "Медковец" и за обновяване на обществения парк "Хижата".
До председателя на Общинския съвет във Враца ще бъде изпратено предложение за свикване на извънредно заседание в периода 15 - 18 октомври, на което да бъдат взети решения за ангажиментите на Община Враца във връзка с изпълнение на двата проекта.

 

 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM