Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОБЩА СТРАТЕГИЯ
ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Най-важните моменти от Общата стратегия за електронно управление в Република България бяха представени на 2 октомври 2012 г. в Областна администрация, където се проведе първото заседание на Областния консултативен съвет по електронно управление и информационна сигурност към Областния съвет за развитие на област Враца. Срещата бе открита от Заместник областният управител инж.Валентин Литов, а гост бе г-н Иван Станев - директор Дирекция "Електронно управление" към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Като членове на Консултативния съвет в заседанието взеха участие представители на общините - Враца, Козлодуй, Борован, Криводол, Оряхово, Роман, Бяла Слатина, Мездра.
Електронното управление представлява трансформация на държавните структури, чрез използването на информационни и комуникационни технологии, насочена изцяло към потребителите. То трябва да осигури по-качествени и достъпни услуги за гражданите и бизнеса, да подобри ефикасността и ефективността на администрацията, като така ще се повиши нейната прозрачност и отчетност, а също доверието и сигурността на потребителите.
Бяха очертани някои основни проблеми във връзка с реализирането на електронното управление, като: електронните различия между институциите, недостатъчната сигурност по отношение на представяните услуги, липсата на развита система на държавните администрации до малките населени места, липсата на инфраструктурна осигуреност, ясно очертани правила за комуникация или т. нар. обмен на данни и не последно място малкото подготвени специалисти в областта.
Към момента Областна администрация Враца обменя електронно документи с пет от общините, като се предвижда в най-скоро да се започне работа по този начин и с останалите общини.


 

 

 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM