Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКИ
ЗА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ

С тенденциите и практиките за устойчив туризъм и политиките, чрез които се стимулира устойчивостта в сектора бяха запознати членовете на Областния съвет по туризъм на Област Враца - 10-те общини, ТПП Враца, РИМ Враца, ПП "Врачански Балкан", РИОСВ, Дом на науката и техниката и Туристически сдружения. Срещата в Областна администрация Враца бе водена от заместник областният управител г-жа Цветелина Теофилова, а гост-лектор беше г-жа Мариана Асенова, председател на управителния съвет на Центъра за социална и екологична отговорност (ЦСЕО) и преподавател в катедра туризъм на СУ "Св. Климент Охридски".
Участие в заседанието взеха и предприемачи от хотелиерския бизнес.

По време на срещата беше презентирана информация за политиките на Европейско и национално ниво в контекста за развитие на устойчив туризъм, инициативи на туристическия сектор за одитиране на устойчивото развитие и нагласите на българските хотели за устойчиво функциониране. Бяха представени глобалните критерии за развитие на туризма, разделени по групи и електронен инструмент за самооценка на енергийната ефективност на средствата за подслон и местата за настаняване.
Хотелиерския сектор е един от водещите в туристическата индустрия по заетост и икономически приходи, но същевременно е и един от най-енергоемките сектори на индустрията. На него се падат 21% от общите емисии на CO2 в туризма.
"Планът за действие на ЕС по отношение на енергията посочва сектора на услугите, в това число хотелите, като разполагащ с потенциал за постигане на 30% икономии на енергия до 2020 г. - по-високи от спестяванията на домакинствата (27%), транспорта (26%) и преработващата промишленост (25 %). Почти половината от хотелите в света се намират в Европа, а 9 от всеки 10 от тях са малки и средни предприятия.
В момента използването на енергийноефективни технологии и възобновяеми източници на енергия от малките и средноголемите хотели е далеч от реалния си потенциал", изтъкна г-жа Мариана Асенова. Тя сподели с присъстващите добри практики и успешно реализирани проекти в областта на енергийната ефективност от български хотелиери, от които могат да се възползват и колегите им от Врачанска област.
Електронния инструмент за самооценка на енергийната ефективност е достъпен на адрес - http://hotelenergysolutions.net/

 

 

 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM