Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ПРАВИТЕЛСТВОТО УДЪРЖА
НА ДУМАТА СИ

Враца ще получи 7 млн.лв. за рехабилитация на уличната мрежа.

Правителството удържа на думата си за подкрепа на важни проекти на общините и особено за тези в Северозападна България.
499 345 000 лева ще бъдат разпределени от Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите", съобщи финансовият министър Петър Чобанов след заседанието на кабинета. Министрите приеха постановление за одобряване на списъка на одобрените проекти/програми, отговорните за тяхното изпълнение общини и министерства и разпределението на целевите средства по инвестиционната програма. Постигнато е покритие на цялата територия на страната, като няма пропуснати региони.
Община Враца ще получи 7 млн. лева за рехабилитация на уличната мрежа в града, одобрени по Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". Сумата е най-голямата, която е отпусната на община от Северозападна България.
Останалите по- големи проекти, одобрени по Публичната инвестиционна програма, са доизграждане на многофункционалната спортна зала в Мездра за 4 млн. лева, реконструкция на жп линия по бул. "Панония" във Видин за 2 704 277 лв., а 1 400 000 са определени за Община Хайредин за да реконструира пътната си мрежа.
Общата сума, която ще бъде отпусната за проекти за Област Враца е 16 611835 лв. и е най-голяма в сравнение с другите области в Северозападна България (Видин - 8 048 243; Монтана - 1 941 000).
Другите одобрени проекти за Врачанска област са:
- 3 на Община Борован - за изграждане на културно-информационен център в ромската махала в с. Малорад за 473 хил.лв., Ремонт и реконструкция на сградата на читалище "Просвета 1919", с. Малорад за 380 хил.лв. и Внедряване на енергоспестяващи мерки и рехабилитация на административните сгради на община Борован за 650 хил. лв.
- 839 хил. лв. ще получи Община Криводол за корекция на р.Лева.
- Мездра: - за реконструкция на транспортна инфраструктура в общината 740 хил. и 200 хил. за изграждане на спортни площадки в града.
- Община Мизия е с одобрен проект за близо 500 хил.лв, който включва
Ремонт на православен храм "Св. Св. Кирил и Методий", реконструкция на ул. "28-ми април", ул. "Иван Вазов" и ул. "Осъм" с. Липница.
- Община Роман е с одобрени три проекта за 571 хил.лв: изграждане на детска площадка, игрище за футбол със съблекални и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Хубавене за 571 хил.лв. Роман ще получи 1 400 000 лв. за реконструкция на уличната мрежа.


ОБЛАСТ ВРАЦА

Изграждане на културно-информационен център в ромската махала в с. Малорад -
община Борован - 473 000
Внедряване на енергоспестяващи мерки и рехабилитация на административните сгради на община Борован -
община Борован - 650 000
Ремонт и реконструкция на сградата на читалище "Просвета 1919", с. Малорад - община Борован- 380 000

Аварийно-възстановителни работи на православен храм "Св. Николай" - гр. Враца -
община Bраца - 280 000
Основен ремонт на улична мрежа в гр. Враца -
община Bраца - 7 000 000
Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня - от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен участък от км.1+150 до км. 2+000 -
община Kриводол - 839 452
Доизграждане на многофункционална спортна зала гр. Мездра -
община Mездра - 4 000 000
Реконструкция на транспортна инфраструктура в община Мездра -
община Mездра - 740 000
Изграждане на спортни площадки гр. Мездра -
община Mездра - 200 000
Ремонт на православен храм "Св. Св. Кирил и Методий" и реконструкция на ул. "28-ми април", ул. "Иван Вазов" и ул. "Осъм" с. Липница -
община Mизия - 499 998
Изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 години в кв. 54, по плана на гр. Роман -
община Pоман - 35 000
Игрище за футбол и съблекални към него в гр. Роман -
община Pоман - 423 000
Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. "Стефан Караджа" от о.т. 132 до о.т. 130 и по ул. "Гергьовден" от о.т. 132 до о.т. 120 на с. Хубавене
община Pоман -112 962
Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в общината -
община Xайредин - 1 400 000 


 


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM