Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

"ВРАЦА - ВРАТА КЪМ ДРЕВНОСТТА"

В Община - Враца се проведе пресконференция, посветена на изпълнението на дейностите по проект "Враца - врата към древността". Проектът, чиято обща стойност е в размер на 473 179 лв. се изпълнява от общините Враца, Мездра и Роман.Съфинансирането от Община Враца е в размер на 23 659 лева.
На пресконференцията присъстваха кметовете на община Враца, инж.Николай Иванов, на Община Мездра Иван Аспарухов, на Община Роман - Красимир Петков. Присъстваха още Красимир Богданов - заместник-кмет на Община Враца и ръководител на проекта, Красимира Георгиева -зам.-кмет на Община Враца, представители на фирмата Маг Адвъртайзинг- един от главните изпълнители по проекта.
Инж. Николай Иванов сподели, че ".. проучвания в сферата на местния туризъм, правени по повод на други проекти, показват редица слабости и пропуски, които са свързани със създаването на специфичен, общ туристически продукт, представящ региона. Нашата територия разполага с уникални природни дадености и богато културно-историческо наследство, което не е достатъчно популяризирано на българския и чуждестранния туристически пазар. До момента няма разработени достатъчно атрактивни туристически пакети, които да предизвикат интерес за посещение на място. Ето защо, беше подготвен този проект, осигурен финансов ресурс по ОП "Регионално развитие", който изпълняваме заедно с общините Мездра и Роман, които са наши партньори."

Главната цел на проекта е създаване и популяризиране на регионален туристически продукт, увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите. С настоящия проект се цели популяризиране на туристическите дестинации. Разработени са 7 туристически пакета, от които 4 двудневни, 2 тридневни и 1 петдневен пакет, включващи посещения на природни културни забележителности, съвременна и традиционна култура, пешеходен туризъм, скално катерене, колоездене, риболов и др. Подготвени са цветни дипляни на пет езика за чуждестранни изложения - 20 000 бр.; за изложенията в България - 40 000 бр.; Рекламен пътеводител с карта на туристическия район и отбелязани туристически обекти на пет езика за чуждестранните изложения - 5 000 бр.; на български език - 10 000 бр.; Флаери за реклама на регионалния туристическия продукт по изложения в страната - 200 000 бр.. Друга част от дейностите по проекта включват участие в рекламни каталози в съседни държави и участие в международни изложения. Чрез създадените иновативните съвременни средства и техники вече бяха показани 3D Mapping представления във Враца и Мездра. На Международната туристическа борса "Ваканция и СПА Ексо" ще бъде показано 3D Mapping представление и в София. Създадени са 3D визуализация на 12 обекта, включени в туристическите пакети; скриптове за 12 обекта за 3D визуализацията; виртуални карти за седемте туристически пакета; QR кодове за всички 12 обекта, 7 броя виртуални карти и 7 броя виртуални турове; Рекламният филм за регионалния туристически продукт с продължителност 20 минути ще бъде излъчван на туристическите изложения. Вече се излъчва 30 секунден рекламен клип за региона в националната телевизия; Изработват се информационни табла на туристически обекти - 15 бр. и указателни табели за достигане до обектите на първокласни, второкласни и третокласни пътища - 37бр. Кметът на Община Мездра Иван Аспарухов подчерта , че ".....Община Мездра с удоволствие се е включила в разработването на този проект и изрази надежда, че чрез този туристически продукт ще се постигне развитие на туризма, като по този начин ще се популяризира региона и туризма ще се превърне в един от важните сектори на икономическия живот в общините." Красимир Петков, кмет на Община Роман, изрази увереност, че "....чрез популяризирането на региона и привличането на повече туристи ще се създадат и повече работни места за хората от общините, партньори по проекта."
 


 


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM