Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА

Във връзка с рязко повишената заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания, със заповед на Директора на РЗИ се обявява грипна епидемия на територията на област Враца от 03.02.1014 г.
Средната заболеваемост за област Враца e 503 случая на 10 000 души. Най-висока е заболеваемостта във възрастта от 0 до 4 години, следвана от групата на 5- 14 годишните.
Във връзка с обявената грипна епидемия и с цел предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на грип и ОРЗ, директорът на РЗИ Враца издаде 4 заповеди, както следва:

* Заповед относно: Мерки за ограничаване разпространението на грип и ОРЗ в лечебните заведения за болнична помощ.

- Да се определят допълнителен брой легла към Инфекциозно, Вътрешно и Детско отделение за приемане на болни с грип, или ОРЗ с усложнения.
- Към всяко отделение да се предвидят болнични стаи за лечение на болни с грип и ОРЗ с усложнения, чието състояние не позволява настаняването им в определените отделения. Да се осигурят необходимите мерки за изолация на такива болни.
- Да се вземат строги мерки за недопускане разпространението на грип и ОРЗ като вътреболничнина инфекция, като за целта се:
o Прекратят свижданията във всички отделения
o Прекратят плановите операции

* Заповед относно: Мерки за ограничаване разпространението на грип и остри респираторни заболявания в лечебните заведения за извънболнична помощ - ПИМП, СИМП, ПИСП, ЦСМП , МЦ, СЦ, ДКЦ и др.
- Да се създаде организация за изнасяне на медицинското обслужване на болните с катарални прояви главно по домовете.
- Да се преустановят плановите консултации на бременни жени и кърмачета, а също така и всички профилактични прегледи и имунизации.
- Болните с леки и средно тежки форми на грип и ОРЗ се оставят на домашно лечение, а болните с тежки форми се насочват за консултация със специалист и преценка на необходимостта от хоспитализация.

* Заповед относно: Мерки за ограничаване разпространението на грип и ОРЗ /остри респираторни заболявания/ в заведенията за медико - социални грижи и социални грижи.
- Да се организира ежедневен филтър, като откритите с грип или ОРЗ лица незабавно се изолират и да се консултират с личния лекар.
- Да се обособи отделен сектор за настаняване на заболелите лица, които не подлежат на хоспитализиране и да се определи отделен персонал, който да ги обслужва.
- Да се осигурят достатъчно количества лични предпазни средства, да се спазва стриктно хигиенния и дезинфекционния режим, да се преустановят свижданията и да не се събират групи.

* Заповед относно: Мерки за ограничаване разпространението на грип и ОРЗ /остри респираторни заболявания/ в детските и учебни заведения.
- Медицинските лица в училищата да организират провеждането на ежедневен филтър. Откритите болни деца и ученици да се връщат по домовете.
- За периода на грипната епидемия не се допуска сливане на групи, събиране на класове , както и преместване на деца от една група в друга, от един клас в друг или в друго учебно / детско / заведение.
- Персоналът в яслените групи, който непосредствено обслужва децата да носи марлени маски, сменящи се на всеки 3 часа.
- Стриктно да се спазва дезинфекционния режим.
- Да се осъществява проветряване поне 3 пъти дневно.В детските заведения - в спалните преди сън, занималните по време на сън, както и сутрин и вечер когато няма деца. В училищата класните стаи се проветряват преди и след всяка смяна и в големите междучасия.
- В условията на грипна епидемия се забраняват масовите мероприятия.


Регионална здравна инспекция Враца е предоставила на общопрактикуващите лекари антивирусни препарати, които те по своя преценка могат да отпускат на пациентите. Такива препарати са предвидени и за хоспитализираните болни с усложнения от грип.

  


 


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM