Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОБЩИНА ВРАЦА РАБОТИ ПО ПРОЕКТ
ЗА МИГРАЦИЯТА

Община Враца започна изпълнението на проекта "MMWD - Да накараме миграцията да работи за развитие - политики и инструменти за стратегическо планиране в регионите и населените места в Югоизточна Европа". Проектът е финансиран от Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа" 2007 - 2013 г. и е с продължителност 30 месеца. Началото е през май тази година, а краят на дейностите ще бъде на 31.10.2014 г. Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ е 3 680 826.33 евро, като от тях бюджетът за Община Враца е 216 000 евро. Община Враца няма съфинансиране по проекта.
Основната цел на проекта е да се подобри капацитета на публичните администрации за предвиждане и стратегическо управление на бъдещите последици от текущите демографски промени и социалните потребности, и по-специално на миграцията, на човешкия капитал и пазара на труда. По този начин общината ще подкрепя усилията за ефективно справяне с критични предизвикателства пред растежа и устойчивостта на териториите на Югоизточна Европа.


 

 

 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM