Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

МИНИСТЪР КЛИСАРОВА ПОДПИСА ДОГОВОРИ
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ

Четири договора, одобрени за финансиране от Програмата "Деца и младежи в риск" по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/, връчи министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова на кметове и представители на общини.
ФМ на ЕИП представлява принос на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн за намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и подобряване на взаимоотношенията между страните-донори и страните-бенефициенти.
През новия програмен период 2009 - 2014 г. МОН е избрано за Програмен оператор на две от програмите, финансирани по ФМ на ЕИП - фонд за стипендии, и Програма BG06 "Деца и младежи в риск".
Одобрените проекти, на стойност около 1,4 млн. лева всеки, са в общините Стара Загора, Пловдив, Враца и Добрич. Основна целева група са младежи на възраст между 15 и 29 години, младежи от семейства с нисък доход, с девиантно поведение, настанени в социални институции, младежи в риск от етническите малцинства, младежи в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места. Младите хора трябва да завършат поне едно неформално обучение, включено в проектните дейности. Чрез дейностите в младежките центрове се цели да се привлече вниманието на над 400 млади хора, които да преминат неформални обучения и да се включат активно в социалния живот на населеното място.
"Благодаря Ви за тези проекти, защото те са важни не само за общините, но и за младите хора, които имат нужда от тях . Важни са за цялото общество. Министерството си е поставило за задача да намали процента на отпадналите от образователната система и заедно можем да работим за това", заяви по време на връчването на договорите министър Клисарова.
"Проектът е важен щрих към социалната инфраструктура на общината, която е добре развита. Този център ще обхване повече млади хора в риск", коментира кметът на Враца Николай Иванов. 
 


 


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM