Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ПРИЕТА БЕ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА СИСТЕМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ПРЕЗ 2014 Г.

Общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Враца се проведе преди броени дни. В заседанието участваха кметовете на Враца и Мездра инж. Николай Иванов и Иван Аспарухов, инж. Татяна Ковачева от областна администрация, инж. Нели Вачева - директор на РИОСВ и колегата й от екоинспекцията инж. Христо Христов, и управителят на "Екопроект" ООД инж. Начко Найденов.
На събранието бяха взети важни решения, свързани с дейността на депото и предстоящите задачи през тази година. Приета бе инвестиционна програма за развитие на регионалната система за управление на отпадъците през 2014 г. В нея се предвижда извършването на прединвестиционно проучване за третиране на биоразградимите отпадъци на територията на депото. Одобрено бе предложението типът на третиране ще бъде анаеробно с цел оползотворяването за добиване на ел.енергия. Предстои да бъде направено прединвестиционно проучване за площадка за третиране на строителни отпадъци на терен, граничещ с депото. На територията на депото трябва да бъде избрано място за обособяване на площадка за безвъзмездно предаване и приемане на едрогабаритни отпадъци и отпадъци от кожа и текстил от домакинствата.
През тази година се предвижда да започне рекултивацията на клетки 1.1 и 1.2 със собствени стредства на общините. Предстои също сключването на договор с циментовия завод в Бели извор за оползотворяване на отпадъци. На събранието бе взето решение да бъдат проучени възможностите за окомплектоване на "Екопроект" с необходимата транспортна техника и оборудване за транспортиране на отпадъци за оползотворяване в същия циментов завод. Определен бе редът за събиране и разпределение на дължимата цена от потребителите на системата. През 2014 г. в план-сметката на депото трябва да постъпят 683 491 лв, като от тях община Враца ще внесе 515 898 лв., а община Мездра - 167 593 лв. Определени бяха и цените за депониране на промишлените отпадъци.


Даниела Хитова

 
 


 


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM