Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ВРАЦА - УТВЪРДЕН ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ

Близо 323 млн. лв. са договорените средства по оперативните програми за Област Враца към 03.01.2014 г по справка от ИСУН, това стана ясно на проведената днес среща от ОИЦ Враца на тема "Отчет на дейността и напредъка на оперативните програми". Тези средства се усвояват чрез 207 сключени договора от 115 бенефициента. По размер на стойността на договорите, Област Враца се нарежда на първо място в Северозападния регион на планиране, по брой договори на второ място веднага след Област Плевен. Общините през първия програмен период са основни ползватели на тези средства, но също така бенефициенти са много фирми, НПО и други институции. Община Враца е на първо място в областта, както по брой договори, така и по стойност на средствата - 78 договора на стойност 196 068 448 лв., следвана от общините Мездра, Бяла Слатина и Оряхово, с най- малък брой договори по оперативните програми е Община Борован - 2.
На срещата експертите от центъра представиха и отчет за дейността си през 2013 г., като сравниха с индикаторите през 2012 г., които показват, че ОИЦ Враца успява да се наложи като утвърден източник на популяризиране и информация за Кохезионната политика и европейските средства в областта. През 2013 г центърът е посетен от близо 720 души, за сравнение през 2012 те са били 300 души, при телефонните обаждания също има много голям прираст - през 2013 те са 122, а през 2012 г. - 42. В проведените 34 информационни събития от годишния план в десетте общини са взели участие близо 900 човек, представители на администрации, фирми , НПО, млади хора и др. През изминалата година екипът на центъра се включи и в две национални кампании, които се проведоха от мрежата от Областни информационни центрове под егидата на Министър Зинаида Златанова "Научени уроци" и "Първите седем години", в които се включиха на 200 души.
През 2014 г. екипът планира над 20 информационни събития в общините, семинари, 5 срещи с млади хора, работни срещи и срещи за проактивна работа с медиите с цел предоставяне на информация за Новия програмен период 2014 - 2020 и Кохезионната политика до всички населени места.

 
 


 


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM