Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

Важно

ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,
НЕ РЕГИСТРИРАНИ ПО СЪОТВЕТНИЯ РЕД

Преди започване на кампанията по събиране на местни данъци и такса за битови отпадъци за 2014 година данъчните експерти от Община Враца са подготвили за разпращане съобщения, адресирани до бивши и настоящи собственици на превозни средства за над 13 000 броя с обхват по време за последните пет години, не изпълнили задължението си за регистриране /деклариране/ в общината по съответния ред в законовите срокове.
Тези съобщения ще бъдат изпратени до определен кръг лица - граждани и фирми - преди годишните данъчни съобщения със задълженията за 2014 година. Списък на лицата е поместен на официалния сайт на общината и е изготвен по информация на КАТ . Общината информира всички лица от списъка, които не се явят своевременно от поместването му и/или от получаване на съобщение за подаване на данъчна декларация по образец с приложено копие от регистрационния талон и всички налични документи по придобиване за установяване на вземанията с издаване на данъчен акт.
Общината уведомява за направени изменения в облагането на превозни средства в сила от 01.01. 2014 г.:
1. За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV", определеният данък за съответната година се заплаща с намаление от 30 на сто;
2. За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - с 60 на сто намаление от действащите ставки.
3. За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "EEV" - с 50 на сто намаление;
5. Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV" се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.
Обстоятелствата за освобождаване от данък или за ползвани облекчения не са обстоятелства за освобождаване от задължението за деклариране придобитото моторно превозно средство пред съответната община в съответните срокове .

 
 


 


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM