Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ТРИ СА ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ
ЗА ОБЩИНА ВРАЦА ПРЕЗ 2014 Г.

Основните приоритети в работата на кметския екип и общинска администрация бяха обявени от кмета инж. Николай Иванов на първата за годината пресконференция. Първият приоритет е успешното приключване на всички проекти с европейско финансиране, реалното им въвеждане в експлоатация и успешен старт на проектите, финансирани от новия бюджет на ЕС. Сред тях са одобреният проект на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, и проектите, финансирани от бъдещия специален инструмент за Северозападния район за планиране. "На второ място, 2014 г. ще бъде година на реално улично строителство във Враца. Предстои реконструкция, което включва и преасфалтиране на всички основни участъци от уличната мрежа на града, особено на тази част, която вече е готова по проекта за водния цикъл. Финансирането очакваме да стане чрез фонда за устойчиво развитие на регионите" - поясни инж. Николай Иванов. Третият основен приоритет е запазването на финансовата стабилност на общината и недопускането на тежки финансови дефицити в бюджета.
 
 


 


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM