Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

Строителство

ТРИ ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП
И ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

Кметът на Враца инж. Николай Иванов подписа договорите за строително-монтажните работи по проект "ИСКРА - Иновативен Социален Комплекс от Резидентни Алтернативи", финансиран по ОП "Регионално развитие 2007-2013 г.". В церемонията участваха също представителите на трите дружества, които ще извършват строителните работи - инж. Росен Додушки от "Строителна компания" ООД - Враца, Милчо Драганински от ДЗЗД "Сдружение Враца - ОГ" - Враца и Генади Гатев от ДЗЗД "ГБСД-09" - Русе.

И трите дружества бяха избрани след проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки. По проекта ще бъдат изградени три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище. Обща стойност на проекта е 2 594 184.60 лв., като от тях Община Враца осигурява 132 113.10 лева. След проведените процедури за изпълнител на защитено жилище в ж.к. "Река Лева" бе одобрен консорциумът "ГБСД-09" гр. Русе, със съдружници в обединението "Декра - строй" ЕООД и "ГБС - Русе" АД. Стойността на този договор е 407 593.97 лв. без ДДС. Русенското обединение ще строи и Център за настаняване от семеен тип в ж.к. "Дъбника". Този обект е за 543 979.72 лв. без ДДС. Врачанската "Строителна компания" ООД ще изгради втория Център за настаняване от семеен тип, който ще се намира в кв. 76. Стойността на обекта е 498 919.12 лв. без ДДС. Третият Център за настаняване от семеен тип също ще се строи от консорциум от врачански фирми - ДЗЗД "Сдружение Враца-ОГ", който включва дружествата "Опал-94" АД и "Генов Строй-продукт" ЕООД. Центърът ще бъде изграден в ж.к. "Самуил" и е на стойност 545 837.26 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на четирите обекта е 6 месеца от откриването на строителната площадка.
Изграждането на центровете за настаняване от семеен тип и защитеното жилище ще реши проблемите на социалната инфраструктура в общината и ще създаде подходящите условия за правилното отглеждане, възпитание, обучение и интеграция на децата и младежите с увреждания. Предоставянето на тези услуги в среда, максимално близка до домашната, ще подкрепи както самите деца, така и зависимите членове на семействата и ще даде възможност за предотвратяване настаняването в специализирани институции. Чрез предоставянето на индивидуалната грижа и услуги ще се подобри психосоциалния статус на децата с увреждания и ще се повишат възможностите за социалното им включване в общността. Изпълнението на проекта ще покаже, че основна ценност е човекът и правото му да развие максимално своите възможности, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.

Даниела Хитова
 

 

 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM