Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ПАЗАР НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА
В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2010 - 2012 ГОДИНА


Пазар на земеделската земя в област Враца през периода 2010 - 2012 година

През периода 2010 - 2012 г. данните от проведеното статистическо изследване показват динамични процеси на пазара на земеделската земя в област Враца.
В сравнение с 2010 г. броят на сделките със земеделска земя през 2011 г. намалява с 49,1%, а през 2012 г. в сравнение с 2011 г. се увеличава със 168,4%. Размерът на продадените площи през 2011 г. спрямо предходната година отбелязва спад с 32,0%, докато през 2012 г. е регистрирано увеличение с 200,1% спрямо 2011 година.
Цената на един декар земеделска земя в сравнение с 2010 г. се увеличава със 76.1% през 2011 г. и с 14.3% през 2012 г. спрямо 2011 година.

През 2010 г. най-активен е пазарът на земеделска земя в община Оряхово, в която са реализирани 29,4% от всички сделки и 31,8% от продадената земя. През 2011 и 2012 г. водеща роля има община Враца, където са сключени съответно 39,4 и 36,7% от сделките и е продадена 29,4 и 22,3% от земеделската земя.


Аренда/наем на земеделска земя в област Враца през периода 2010 - 2012 година


Развитието на арендните отношения в селското стопанство през периода 2010 - 2012 г. е динамично.
Спрямо предходната година сключените договори за аренда/наем на земеделска земя през 2011 г. са повече с 30,8%, а през 2012 г. са по-малко с 11,8%. По отношение на размера на арендуваната/наеманата земеделска земя данните от изследването показват известно намаление на площите през 2011 г. - с 36,2%, докато през 2012 г. е регистриран ръст от 264,4%.
Средният размер на площта на един договор за аренда/наем на земеделска земя през наблюдавания период е 45 декара.

Средната стойност на рентното плащане на един декар арендувана/наета земеделска земя в област Враца е 20 лв. през 2010 г., 21 лв. през 2011 г. и 31 лв. през 2012 година.

Методологични бележки

Информацията е събрана в рамките на статистическото изследване на тема "Система за събиране на информацията за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство съгласно целевата методология", което е част от дейностите по договор за субсидия с Европейската комисия/Евростат.
Основната цел на изследването е разработването на статистически инструментариум и производството на статистическа информация за пазара на земеделската земя и рентата в селското стопанство в България в съответствие с основните принципи на Общата методология на ЕС, приета от Евростат през 2010 година.
Допълнителна информация относно методологията и данните от наблюдението за пазара на земята и арендата в селското стопанство в Република България през периода 2010 - 2012 г. е публикувана на интернет страницата на НСИ - http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=1.


  


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM