Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ОБЩЕСТВЕНИ ТРАПЕЗАРИИ

За пореден път на територията на община Враца ще се реализира националния проект
" Обществени трапезарии", финансиран от Фонд " Социална закрила" на Министерство на труда и социалната политика. Периодът, през който ще се предоставя услугата е 01.10.2012 г. - 31.10.2012 г., а при възможност ще се анексират (продължат) договорните отношения за предоставяне на услугата всеки следващ месец. Целта е да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община.
За периода месец октомври 2012 г., съгласно сключен договор между МТСП и Община Враца, от услугата ще се възползват 98 деца и лица, от следните целеви групи:
> Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания
минимален доход;
> Лица, с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
> Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж
и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии;
> Скитащи и бездомни лица и деца;
Услугата ще се предоставя в стола на ул. " Стоян Заимов" № 2 и стола на ул. " Екзарх Йосиф" № 75 във Враца.
Постоянно действаща комисия, сформирана със Заповед на кмета на Община Враца ще извърши подбор на бенефициентите.
Срок за подаване на документи: 26.09.2012 г, - 01.10.2012 г., от 8.00 до 12. 00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в стая № 43 и Информационния център на Общинска администрация.
Одобрените лица ще бъдат информирани своевременно, чрез списъци, поставени на таблата на Информационния център и двата стола, в които ще се реализира услугата.
Тел. за повече информация:
092/62 45 81- Силвия Първановска;
092/ 62 45 82 - Калин Диков
092/62 65 49 - Емилия Николаева;
 

 

 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM