Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВРАЦА -
БЕЗ ПОВИШАВАНЕ
НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.
ОБЩИНА ВРАЦА С НАЙ-НИСКИ ТАКСИ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.

На проведената пресконференция кметът на Община Враца инж. Николай Иванов обърна особено внимание върху проекта на бюджет на Община Враца за 2014 г. Проектът е в работна фаза, тъй като Държавния бюджет на Република България все още не е приет на второ четене от Народното събрание. Закона за публичните финанси, които влиза в сила от 1.01.2014 г., изисква една по-ранна процедура, която трябваше да бъде спазена. Проектът за бюджет на Община Враца е готов, като предстои детайлизиране, особено на списъка за Капиталови разходи. Там ще бъдат разписани обектите в рамките на осигурените средства. Заедно с това ще се премине през обсъждане, дискусии и предложения от комисиите на Общински съвет.

Инж. Николай Иванов акцентира върху широко обсъждане на проекта за бюджет. Проведени са срещи с кметовете и кметските екипи от всичките населени места на община Враца, включително и кварталите на града. Обсъдени са проблемите, които ще се решават чрез основния инструмент за политики на общината - общинският бюджет през следващата година. Проведена е среща от изключителен интерес със всички представители на етажната собственост , където също са представени много въпроси и направени много предложения. Състоя се и среща с представителите на бизнеса в града, както и обществено обсъждане на проекто- бюджет 2014 г. Паралелно с това са получени и становища от анкетата, която беше поместена на страницата на Общината в интернет. Обобщени са и всички молби от граждани и нституции през цялата година.
Анализът очерта ясно становището, че повишаването на данъци и такси за следващата година е недопустимо и неприемливо. Този факт поставя една много тежка база за съставяне на бюджета. Поставените цели са за по-висока събираемост на местните данъци и такси и приходите от управление на общински имоти. По този начин ще се запази размера на таксите, най-вече в частта образование и социална сфера. Община Враца е една от общините с най-ниски такси за ползване на детска градина. В тежката икономическа ситуация гражданите на Враца не желаят повишаване на местни данъци и такси срещу разширяване на предоставените услуги.
В следствие на този анализ, нелеки цели си поставя кметския екип, в контекста на тежките финансови ангажименти по управления на европейските проекти, изискващи много по-голям собствен ресурс за разплащане на завършващи проекти, на междинни плащания по текущи проекти и осигуряване на съфинансиране по най-големия проект - Проекта за воден цикъл на Враца. В този контекст основната цел е запазване на пълния размер на услугите на общината, но и запазване на финансовата стабилност на общинския бюджет.
Втората цел е осигуряване на повече средства за улично строителство, благоустрояване на населените места и решаване на един от тежките проблеми - борба с безстопанствените кучета. По отношение на уличното строителство, освен че е заделен по-голям ресурс в проекта за бюджет, се търси и като размер, и като значимост финансиране чрез новосъздадения фонд в Държавния бюджет т.н. "Фонд за устойчиво развитие на регионите". Община Враца ще кандидатства веднага след започване на процедурата по приемане на предложенията. Ще се кандидатства за допълнителни средства в размер на 10 млн лв. за основен ремонт на улична мрежа, основно на най-важните транспортни артерии на града, тези , по които е минало изпълнението на водния цикъл.
По отношение на инвестициите в благоустрояване (те са най-вече с европейски средства) ще се осигури изграждането на нови зелени зони, реконструкция на съществуващи, изграждане на нови детски и спортни площадки, като и в самата план-сметка са заделени средства от собствени приходи.
По третия проблем, освен средства по изпълнение на дейностите по улавяне, обезпаразитяване, маркиране и кастриране на кучетата, след първото полугодие и след разчет на средствата, ще се търси начин за старт на изграждане на приют за безстопанствените кучета.
Най- голяма тежест в разходната част на бюджета е сектор "Образование", където са заделени и най-много средства.
Кметът инж. Иванов внесе разяснения по проекто-бюджета в сравнение с миналогодишния. Като размер бюджета няма да бъде по-нисък от предходния, особено в частта приходи от държавни субсидии и собствени приходи. Началният план за 2013 г. е бил в размер на 42 484 000 лв., за сравнение, началният план за 2014 г. е в размер на 38 476 000 лв., като към него не е прибавен преходния остатък, който ще бъде ясен в края на годината. Към 30. 09.2013 г. като наличност е 4 000 000 лв.
За сметка на запазването на данъчната и административната тежест, ще се търси по-висока събираемост. За сравнение - в предходния проекто- бюджет, заложените средства от имуществени данъци са били в размер на 3 543 000 лв. , а в проекто-бюджета за 2014 г. - в размер на 3 781 000 лв.
В частта приходи и доходи от собственост, целите поставени за следващата година са събираемост в размер на 3 335 000 лв., в сравнение с 2013 г., размера е бил 3 214 000 лв. По отношение на общинските такси, заложените средства са с 150 000 лв. повече от периода през миналата година.
Задачите са изпълними, направен е точен анализ на събираемостта и тези цифри не са рискови, а реално изпълними, уточни инж. Николай Иванов.
В разходната част за Образование са предвидени 17 005 000 лв., като тук отново не е отчетен преходния остатък от 2013 г. .
Акцент в проекта за бюджет е инвестиционната и капиталова програма на Община Враца, която е в размер на 5 300 000 лв., като един голям ресурс от тези средства са предвидени за съфинансиране на различните европейски проекти, а именно ангажиментите към фонд "Флаг" и подготовка за извършване на съфинансиране на проекта за воден цикъл. За осъществяването на инвестиционната програма ще се търсят допълнително евросредства.
Бюджета е реално изпълним, с акценти в областта на благоустрояването и създаването на по-добра жизнена среда, при запазване на данъчната тежест - добави още инж. Иванов .
Кметът на Община Враца отчете дейностите по обезпаразитяването, кастриране и маркирането на безстопанствените кучета, като за последните 2 месеца са общо 209 бр., 119 от тях са и кастрирани. Екипите са работили усилено в района на ОКС, Ул"Драган Цанков", бул. "Мито Орозов", ул. "Шипка", ул. "Текстилец", около фуражния завод и хлебозавода, училище "Козма Тричков" , Монтанско шосе, ул. "Илинден", ул. "Странджа", по бул. "Васил Кънчов", в кв. Дъбника и кв. Медковец.

 

  


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM