Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ПОРЕДНА УСПЕШНА СТЪПКА
ПО ПЪТЯ КЪМ 7 БЛОК

Приключиха срещите за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда

От 14 до 20 ноември бяха проведени пет срещи за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: "Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ "Козлодуй". Срещите, организирани от "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД, дъщерно дружество на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, се състояха в общински центрове в 30-километровата зона около атомната централа - Оряхово (14 ноември), Мизия (15 ноември), Вълчедръм (18 ноември), Хайредин (19 ноември) и Козлодуй (20 ноември).
По време на обществените обсъждания Ивайло Нинов - началник-отдел "Инвестиционно проектиране и инженеринг" в "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД, запозна присъстващите с компанията възложител и с проекта. Инвестиционното предложение включва проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова ядрена мощност от най-ново поколение (III или III+), с леководен реактор с вода под налягане, с инсталирана електрическа мощност от около 1200 MW.
Основното внимание в рамките на обществените обсъждания бе съсредоточено върху съдържанието и резултатите от Доклада за ОВОС и от оценката на съвместимостта на инвестиционното предложение. Те бяха подробно разгледани от инж. Цветанка Димитрова и от проф. Румяна Мечева - представители на консорциума "Дикон-Аксиона Инж.", на който през ноември 2012 г. бе възложено изготвянето на Доклада за ОВОС с приложенията към него.
На срещите и в петте общини присъстваха представители на местната власт, жители на съответните населени места, експерти от екипа, подготвил Доклада за ОВОС, от "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД и от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. В общественото обсъждане в гр. Козлодуй със свои въпроси и становища се включиха и представители на множество неправителствени организации.
По време на обсъжданията бяха представени всички постъпили до момента писмени становища и въпроси, на които присъстващите експерти дадоха изчерпателни и компетентни отговори.
 

  


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM