Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН

Областният управител на Област Враца г-жа Пепа Владимирова участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. Срещата бе открита и ръководена от Областният управител на област Монтана и председател на РСР на СЗР г-н Ивайло Петров в Заседателната зала на Областна администрация Монтана.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на Национален център за териториално развитие, на Обединение "Регионални планове - ниво 2" и представители на Обединение "Регионални анализи 2014+".
Членовете на Съвета се запознаха с проект на Национална концепция за пространствено развитие от "Национален център за териториално развитие" ЕАД.
Представителите на специализираните комисии към РСР на СЗР докладваха изготвените становища в областта на публичната инфраструктура, конкурентоспособността, развитие на човешките ресурси и околната среда и доклад за проблемите в Северозападен район.
Подхода, метода и конкретните стъпки по видове дейности при разработването на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. представи участник от Обединение "Регионални планове - ниво 2".
Г-жа Ваня Събчева - Областен управител на област Ловеч и представител на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в работната група за разработване на Договора за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г., изнесе данни за дейността на работната група.
На форума бе представена информация от заседанията на тематичните работни групи за разработване на Оперативна програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. и Оперативна програма за развитие на човешките ресурси за периода 2014-2020 г. Г-жа Дочка Велкова от Обединение "Регионални анализи 2014+" представи SWOT анализ за нуждите на ОПРР 2014-2020 г.
Проект "Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана", реализиран от Областна администрация Монтана по Оперативна програма "Административен капацитет" подприоритет 1.3. "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики",също бе обсъден на работната среща.


 

 

 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM